Six Sigman kehittyminen

eek_harry.jpgSix Sigma -ajettelun ja konseptin kehittäjiä ovat Bill Smith, Richard Schroeder ja Mikel J. Harry. Six Sigma -ohjelma luotiin Motorolassa 1980-luvulla vasta menetelmäksi japanilaisten ylivoimaiseen laatuun erityisesti puolijohde- ja elektroniikkateollisuudessa.

 

Six Sigman varsinaisena syntymäpäivänä voidaan pitää 15.1.1987, kun Motorola julkisti "Six Sigma Quality Program"-ohjelman. Kaiken kansan tietoisuuteen ohjelma tuli, kun Motorola voitti vuonna 1988 ensimmäisen jaetun USA:n presidentin laatupalkinnon eli Malcolm Baldrige -laatupalkinnon. Ennen ohjelma julistusta Six Sigman taustaa oli tutkinut virheiden ja poikkeamien kokonaisvaikutuksia laatuun ja tuottavuuteen. Smithin työ loi pohjaa tri Mikel J. Harryn ja Richard Schroderin jatko kehitykselle, mikä vastasi kysymykseen, kuinka Six Sigma saavutetaan. Menetelmän jatkokehittäminen tapahtui ABB:llä 1990-luvun taitteessa, jolloin Harry toimi yrityksen varapresidenttinä vastuunaan laatusysteemin kehittäminen.

 

Monet yritykset ovat jo ottaneet käyttöön Six Sigman ja saavuttaneet sillä merkittäviä tuloksia. Sellaiset yritykset kuten General Electric, Ford, Sony, DuPont ovat oppineet, kuinka yritystä muutetaan syvällisesti ja parannetaan sen tulosta. Suomessa Six Sigman voimakas laajeneminen on käynnistyi 2000 luvun taitteessa. Merkittävät yritykset ja laadunammattilaiset ottivat Six Sigman käyttöönsä.

 

kehitys.jpg

 

Lean Six Sigma vaatii suoraa ja välitöntä ylimmän johdon sitoutumista, johtamista ja resurssien allokointia niin, että liiketoiminnan (avaintulosten) laatu paranee selkeästi mitattavin numeroin. Voidaan jopa sanoa, että liiketoiminnan parantaminen tuo hyvin nopeasti mukanaan tarpeen parantaa ulos menevää asiakaslaatua ja paljon. Emme puhu prosenteista, vaan kertaluokista, dekadeista. Kuitenkin ulosmenevänlaadun (virheiden, reklamaatioiden, asiakastyytyväisyyden) parantaminen prosentilla tai parilla - kuten monet laatuammattilaiset antavat uskoa - johtaa harvoin liiketoiminnan laadun paranemiseen eli parempaan tulokseen, voittoon. Tämä parannus ei tapahdu yhdellä eikä kahdella työkalulla. Tarvitaan kymmeniä klassisia työkaluja oikeassa järjestyksessä.

 

Six Sigma kehittyi nopeasti ja sen käyttöalueet laajenivat. Seuraavassa kuvassa on esitetty Sx Sigman käytön laajeneminen.

 

sixsigmanlaajeneminen_.jpg

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät