Palveluprosessin parantaminen

Parantaminen on tämän päivän asia

On aika parantaa palveluprosesseja ja siirtyä uudelle aikakaudelle palvelusektorilla.

Palvelun Six Sigma tuo palvelupuolen laatu- ja kehitysasioista vastaaville henkilöille uuden tehokkaan metodin palveluprosessien ja palvelutuotteiden parantamiseen.

Voimmeko tehdä asiat yksinkertaisemmin eritavalla ja paremmin?

toimisto.jpg

Kehitämme ideoita (teorioita) voisimmeko tehdä asiat eritavalla ja helpommin. Testaamalla teorioita prosessissa ja ottamalla käyttöön parhaat menettelyt, saadaan palveluprosessin ei-arvoa lisääviä vaiheita poistettua ja menettelytapoja muutettua, jotta tehokkuus ja luotettavuus kasvavat. Palveluprosessin parantamisen pohjana käytetään prosessista saatavaa tietoa (esim. Minitab, DoE, Taguchi). Jalostamalla tätä tietoa opimme tuntemaan prosessia paremmin ja voimme muuttaa prosessia tehokkaammaksi.

Vastaavasti palvelutuotetta voimme jalostaa paremmaksi, kun hallitsemme systemaattisen menettelyn kuinka muuttaa asiakastarve palvelutuoteominaisuuksiksi ja suunnitella palvelu uudelleen asiakaslähtöisesti (Esim. QFD, DFSS).

 

Toisin sanoin voidaan puhua systemaattisesta prosessi-innovaatioista tai tuoteinnovaatioista. Tästä lisää mm. lisää artikkelissa Six Sigma – Systemaattinen Innovointi. Six Sigma systemaattisen innovoinnin menetelmän osaajia ovat Six Sigma ammattilaiset (Black Belt, Green Belt ja Yellow Belt). Heillä on taito miten muuttaa prosessia toimivammaksi.

 

Six Sigma -metodia on sovellettu menestyksekkäästi teollisuudessa eri toimialoilla jo yli kymmenen vuoden ajan ympäri maailmaa. Viimeisen viiden vuoden aikana Six Sigma on levinnyt räjähdysmäisesti ja metodia on sovellettu laajalti eri alueille, kuten sairaaloihin, julkisensektorin ja yrityspuolen palveluprosesseihin. Teollisuus puolelle kehitetty ja toimivaksi todettua parannusta ajavaa konseptia sovelletaan nyt siis palvelusektorilla. Puhutaan siis palvelun Six Sigmasta. Aiheesta on tullut ja tulee kokoajan lisää kirjoja.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät