Minitabin käyttö palvelusektorilla

m18_logo.png

Minitab - palvelusektorin laadunparantamisen tehokas työkalu

Viime vuosien aikana olemme siirtyneet nopeasti mielipiteeseen perustuvasta parantamisesta faktaan pohjautuvaan parantamiseen.

Itse asiassa on siirrytty todelliseen faktajohtamiseen!

Faktaan perustuva päätöksenteko on ollut käytännössä mahdollista ja kaikkien ulottuvilla ainoastaan tietokoneen, ja sen tuoman laskutehon avulla. Kysymys on vain siitä osataanko tietokonetta käyttää muuhunkin, kuin perinteisen kirjoituskoneen tilalla tai vain taulukkolaskentaohjelmien tuomien pylväiden ja käppyröiden tekemiseen. Siis osaammeko laskea, kuinka luotettavasti jokin tapahtuu, kuinka usein jotain tapahtuu tai kuinka tutkimamme asia käyttäytyy ajan suhteen, jne. (Lue aiheesta lisää mm. täältä)

 

Nyt on siirrytty uudelle aikakaudelle jota kutsutaan informaatiolaadun aikakaudeksi. Siis jalostamme dataa informaatioksi, tiedoksi, jotta voidaan tehdä oikeita ja tulosta tekeviä päätöksiä.

 

Käyttämällä apuna ohjelmistoa muutamme palveluprosessitiedot käyttökelpoiseksi informaatioksi, kuinka parantaa prosessia.

 

Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtava menetelmä Six Sigma - Systemaattinen Innovointi vaatii, että tehdään yhä syvällisempää datan analysointia.

 

Nämä tarpeet täyttää MINITAB.

 

m18_logo.png

 

MINITAB -ohjelmisto on avannut uuden luvun laadun tilasto-ohjelmissa. Kaikki tärkeät ja normaalisti käytettävät tilastomenetelmät ovat samassa hyvin edullisessa paketissa.

MINITAB sisältää:

 • graafisen analyysin konseptit
 • perustilastot
 • regressioanalyysejä
 • ANOVA
 • SPC, ohjauskortit
 • kyvykkyysanalyysit
 • Gage R&R – uusittavuus, toistettavuus, lineaarisuus- ja biastutkimukset sekä attribuuttimittaussysteemin arviointiin tarkoitetut konseptit
 • multivaritekniikka
 • aikasarja-analyysit
 • ei-parametriset testit
 • näyteteho ja -koko

Lisäksi MINITAB piirtää upeat graafit sekä sisältää makro-kielen, jonka avulla voidaan koodata ohjelmaan lisää makroja ja ominaisuuksia.

 

Ohjelmistolla on takana yli 40 vuoden kehitystyö, joka jatkuu kokoajan. Tänä päivänä Minitabia käytetään ympäri maailmaa kaikissa merkittävissä yrityksissä ja laadunparannusprojekteissa. MINITAB -ohjelmaa käytetään maailmanlaajuisesti opiskelussa, opettamisessa ja laadun ja prosessien parantamisessa.

 

MINITAB -ohjelmaa käytetään maailmanlaajuisesti opiskelussa, opettamisessa ja laadun ja prosessien parantamisessa. Ohjelmaan luottavat yli 4000 yliopistoa ja tuhannet erialojen yritykset maailmassa. MINITAB -ohjelmiston ovat valinneet mm. American Express, Nokia, General Electric, AlliedSignal, Polaroid, GenCorp, Ford Motor Company, DuPont, 3M, Honeywell International, Toshiba, Microsoft, Nike ja Toyota Motor.

 

MINITAB soveltuu erinomaisen hyvin Lean Six Sigma -projekteihin, koska niissä käytetään hyvin suurta joukkoa tilastomenetelmiä.

 

Esimerkkejä palvelupuolen analyyseistä:

Alapuolella esimerkkejä tilastollisesta päätöksenteosta palveluprosesseissa.

 

Perusstatistiikkaa, tilastollista päätöksentekoa

 1. Toimitusajan arviointi, t-testi
 2. Näytekoko ja tehoanalyysi
 3. Lomakkeen arviointi, proportiotesti
 4. Luokkien vertailu, Chi-Square
 5. Myyntiin vaikuttavien tekijöiden arviointi, korrelaatio- ja regressioanalyysi
 6. Myynnin tehostamismenetelmien vertaaminen, ANOVA

 

Tilastolliset laatutyökalut

 1. Oikoluvun toimivuuden testaaminen, Variaabeli Gage R&R
 2. Puhelinkeskuksen toimivuuden arviointi, Attribuutti Gage R&R
 3. Tyytyväisyysasteen arviointi, ohjauskortti, SPC
 4. Menetettyjen potentiaalisten asiakkaiden määrän arviointi, ohjauskortti, SPC
 5. Palveluprosessin toimivuuden arviointi, suorituskykyanalyysi
 6. Laatutavoitteen arviointi puhelinkeskuksessa, suorituskykyanalyysi

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät