Palvelun Six Sigma

ruokap.jpgOn aika parantaa palveluprosesseja ja siirtyä uudelle aikakaudelle palvelusektorilla.

Palvelun Lean Six Sigma tuo palvelupuolen laatu- ja kehitysasioista vastaaville henkilöille uuden tehokkaan metodin palveluprosessien ja palvelutuotteiden parantamiseen.

 

Yritysten ja julkisen sektorin on pakko uudistua ja etsiä uusia toimintatapoja. Yritysmaailma sekä asiakkaat tarvitsevat palvelupuolella parempaa laatua, nopeampia palveluita sekä toimitusta alhaisimmilla kustannuksilla. Palvelusektorilla tarvitaan tuottavuuden ja prosessien kehittämistä sekä tehostamista. Läpimenoaikoja täytyy lyhentää, virheitä vähentää, hajontaa pienentää, turhien työvaiheiden määrää vähentää, laatu- ja hukkakustannuksia alentaa jne.

 

Lean Six Sigma -menetelmä tarjoaa organisaation johdolle testatun menetelmän tuloksen ja toiminnan parantamiseen. Sillä voi lisätä myyntiä, lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia poikkeamia, virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia ja hukkaa. Lisäksi sillä voi merkittävästi lisätä asiakkaiden kokemaa arvoa ja tyytyväisyyttä sekä yrityksen tulosta. Lean Six Sigma vastaa hyvin tuotanto- ja palvelusektorin vaatimuksiin.

 

Perinteistä Lean Six Sigmaa on sellaisenaan sovellettu hyvin vähän suoraan palvelupuolen prosesseihin. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että palveluun liitetyistä kustannuksista 30 - 80 % on hukkaa. Palveluprosessit ovat täynnä toimintoja, jotka ovat turhia eivätkä lisää tuotteeseen tai palveluun arvoa asiakkaan näkökulmasta. Ongelmana on, että näitä toimintoja ei ole tunnistettu eikä tiedostettu palvelupuolella samalla tavalla kuin teollisissa prosesseissa. (George 2003, 10.)

 

Lean Six Sigma -menetelmä sopii hyvin palvelupuolelle. Sen soveltaminen on kuitenkin hankalampaa, koska esimerkit ja kirjalliset materiaalit ovat pääsääntöisesti ollet hyvin teollisuuspainotteisia ja tilastollisten menetelmien käyttö palvelu- ja julkishallinnon organisaatioissa on vierasta. Tarve palvelun kehittämiseen on kuitenkin viime vuosina lisääntynyt selvästi ja tämänpäivän koulutusmateriaalit ottavat huomioon myös palvelusektorin tarpeet. 

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät