Ylin johto

Ylimmän johdon todellinen sitoutuminen Lean Six Sigmaan vaatii, että heidät koulutetaan menetelmään. Ylimmän johdon on tiedettävä, mistä on kyse, ennen kuin siihen voi todella sitoutua. Tehokkain tapa Lean Six Sigman eteenpäin viemiseen on, että ylimmästä johdosta joku on toiminut Black Belttinä tai on saanut Black Belt -koulutuksen. Ylimmän johdon koulutuksena käytetään usein myös Champion -koulutusta. (Snee & Hoerl 2003, 12-60.)

 

Johtajien tulee integroida Lean Six Sigma liiketoimintastrategiaan, niin että jokaisen Six Sigma -projektin loppuunsaattaminen johtaa kohti liiketoimintatavoitteita. Ylimmän johdon tulee tarkkailla koko Lean Six Sigma -ohjelmaa organisaatiossa. Heidän tulee toiminnallaan edistää, tukea ja avustaa projekteja kohti tavoitteita. Strategisella tasolla Six Sigman päämääränä on suunnata organisaatio terävästi markkinoille ja tuottaa reaalista parannusta ja voittoa. (Kubiak & Benbow 2009, 18.)

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät