Yellow Belt


6s_kelt.jpg
Yellow Belt tuntee Six Sigman perusteet, käsitteet ja peruskonseptit. Yellow Beltillä on yleistietämys DMAIC -ongelmanratkaisuprosessista ja sen keskeisistä työkaluista ja menetelmistä. Hän ymmärtää dataan perustuvan ajattelutavan ja sen merkityksen syy-seuraussuhteiden etsimisessä. Yellow Belt ymmärtää, kuinka Six Sigma menetelmää käytetään tuotannollisten tai liiketoiminnallisten prosessien parantamiseen, jotta ne täyttävät paremmin asiakkaan vaatimukset ja organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet. 

 

Yellow Beltit osallistuvat tarvittaessa Six Sigma -projekteihin mutta eivät vedä itsenäisesti projekteja. Heidän koulutuksensa on tyypillisesti 2 päivää. Heidän oletetaan käyttävän opittua ajattelutapaa ja työkaluja osana normaalia työtään. 

 

Tutustu Yellow Beltin koulutukseen

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät