Master Black Belt

Master Black Beltit ovat tyypillisesti Lean Six Sigma -ammattilaisia, jotka opettavat, mentoroivat ja tarjoavat valmennusta sekä apua Black Belteille ja Green Belteille. Heillä on erittäin vahva tilastollisten menetelmien osaamistaso, tekniset taidot ja kokemus Lean Six Sigmasta. He ovat saaneet johtamiskoulutuksen ja hallitsevat muutosjohtamisen. Yleensä he ovat peruskoulutukseltaan tohtoreita. He ovat saaneet Black Belt -koulutuksen ja toimineet Black Belt roolissa pitkään työuransa aikana. (Kubiak & Benbow 2009, 18.)

 

Master Black Beltit pystyvät kouluttamaan organisaatiossaan Lean Six Sigmaa laajasti. He jakavat osaamistaan tehokkaasti muiden kanssa. Heillä on edistyksellinen tietotaito ja kokemus Lean Six Sigma menetelmän ja työkalujen soveltamisesta. He verkottuvat ja toimivat muutosagentteina etsien jatkuvasti uusia ajatuksia, tietoja ja taitoja sekä lähestymistapoja, jotka merkittävästi parantavat yrityksen suorituskykyä.

 

Master Black Beltit hallitsevat teknisen Lean Six Sigma -ohjelman johtamisen ja antavat ammattitaitoaan projektin valintaan, projektin toteuttamiseen ja suunnitteluun sekä laajempaan liiketoiminta-analyysiin. He jatkuvasti ratkaisevat vaikeita liiketoimintaongelmia. Pienemmissä organisaatioissa Master Black Belttinä käytetään usein ulkopuolisia asiantuntijoita ja kouluttajia. 

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät