Champion

championvyo-pieni.jpg

Championit ovat liikkeenjohtajia, jotka varmistavat, että organisatoriset systeemit tukevat Lean Six Sigma -hankkeita. He ovat vahvoja Six Sigma -ohjelman puolestapuhujia. Champion johtaa, tukee, suojelee, edistää, 

ylläpitää ja levittää organisaation Six Sigma -toimia. 

 

Champion on yksilö tai ryhmä yksilöitä, joiden vastuuna on koordinoida liiketoiminnan Lean Six Sigma -aktiviteetit. He määrittelevät yhdessä ylimmän johdon kanssa projektit, joita Black Beltit ja Green Beltit tekevät. Championit varmistavat organisaation Lean Six Sigma -menestymisen projektin valinnalla ja resurssien allokoinnilla. He organisoivat projektit, projektiryhmät sekä johtavat Six Sigma -parannusta. Hei­dän tulee seurata Black Belt -projektien tilaa ja onnistumi

sta sekä taata riittävät resurssit Black Belt -projekteille, jotta ne pysyvät aikataulussa ja valmistuvat ajallaan. Heille kuuluu esteiden purkaminen Six Sigma -projektien tieltä.

 

Black Belteille ja Green Belteille tulee järjestää riittävästi aikaa, jotta he voivat vetää projektejaan sekä osallistua koulutukseen. Champion on pitkälti vastuussa Black Belttien ja Green Belttien avustamisessa määrittelyvaiheessa ja koko prosessissa niin että liiketoimintahyöty syntyy ja pysyy.

 

Championeille opetetaan Lean Six Sigman perusteet sekä siihen liittyvä DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä ja siinä käytettävät työkalut. Koulutus on tyypillisesti 1-2 päivää. Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään Six Sigma -menetelmää ja sen vaatimaa ajattelutapaa sekä kehityshankkeiden kytkemistä liiketoiminnan tavoitteisiin.

 

Tutustu Championin koulutukseen

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät