Black Belt


6s_sininenlogo.jpgLean Six Sigma Black Beltit ovat näkyvimpiä Six Sigman soveltajia. He ovat olennainen osa onnistuneessa Lean Six Sigma -ohjelmassa, mutta he eivät toimi yksin. He ovat osa projektitiimiä, jonka työ täytyy integroida toimintoihin ja koko liiketoimintastrategiaan.

 

Black Belteillä on korkea osaamistaso Lean Six Sigmasta ja sen työkaluista. Black Beltit ovat henkilöitä, jotka työskentelevät täysipäiväisesti Lean Six Sigma projekteissa sekä opettavat, valmentavat ja ohjaavat muita Six Sigma menetelmän ja työkalujen soveltamisessa. He johtavat ja toteuttavat monimutkaisia osasto-, liiketoimintayksikkö- tai poikkiorganisatorisia prosessin parannusprojekteja, jotka vaativat laajoja analyyttisiä datan analysointitaitoja. He levittävät uusia strategioita ja työkaluja koulutusten, työpajojen ja tutkimusten avulla sekä hakevat ulkoisia ja sisäisiä mahdollisuuksia uusille Lean Six Sigma -projekteille. 

 

Black Beltit koulutetaan tilastollisiin menetelmiin, analyyttiseen DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmään ja Lean Six Sigman työkaluihin noin 25 päivän pituisella kurssilla. Koulutus toteutetaan jaksoittain puolen vuoden aikana. Jaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä organisaatioonsa. 

 

Yleensä Black Beltit työskentelevät täysipäiväisesti Lean Six Sigma -projekteissa. Ammattitaitoinen Black Belt vetää 4 - 7 projektia vuodessa tuottaen keskimäärin 150 000 - 250 000 euron säästöt per projekti. On tyypillistä, että työskenneltyään joitakin vuosia Black Belttinä, henkilö siirtyy johtoryhmän jäseneksi. Ammattitaito, jonka he ovat saaneet projektien vetämisestä, tekee heistä erityisen arvokkaita strategisiin ylemmän johdon asemiin. 

 

Tutustu Black Belt -koulutukseen

 

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät