Koesuunnittelu (Design of Experiments, DOE)

Koesuunnittelu (Design of Experiments, DOE) on keskeinen osa Lean Six Sigmaa. Se on menetelmä, jolla voidaan tehokkaasti tutkia syy-seuraussuhdetta useiden prosessin muuttujien (tekijöiden) ja ulostulojen (tulosten) välillä. Tehokkuus tarkoittaa sitä, että voit suorittaa suuren määrän kokeita pienellä määrällä testiajoja. Empiirinen testi, koe, on mahdollista suorittaa kokeita lukuisilla eri tavoilla: yksi testi kerrallaan (OFAT), testataan kaikki tekijät kaikilla kombinaatioilla (Full) tai testataan ortogonaalimatriisilla (Fractional). Kolmas testi on strategisesti tehokkain testi!

 

Nimensä mukaisesti nämä ns. DOE -kokeet perustuvat suunnitelmiin (suunnittelet etukäteen, kuinka prosessia ajetaan tai systeemiä muutetaan tutkimuksen aikana). Näiden suunnitelmien tai matriisien avulla suoritetaan koeajot eli kerätään informaatiota eli tietoa, dataa. Koeajojen aikana prosessin muuttujien tasoja vaihdellaan suunnitelman mukaisesti eri tasoille ja mitataan syntynyt ulostulo. Ideana on hakea kokeesta saadun datan avulla ratkaisu tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät