Tieteellinen menetelmä

Six Sigma konkretisoi yli 400 vuotta vallinneen tieteellisen parannusmallin. Bill Smith, jota pidetään Six Sigman isänä, loi protokollan (MAIC – Measure, Analyze, Improve, Control), kuinka Shewhartin ja Demingin korostaman PDCA - malli (Plan, Do, Check, Act) voidaan toteuttaa projektiluontoisesti organisaatiossa.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät