Lean Six Sigma DMAIC

Lean Six Sigman ongelmanratkaisumenetelmän, DMAIC, avulla löydetään systeemistä prosessin suorituskykyä parantavat tekijät ja muutetaan niitä radikaalisti. Lyhenne DMAIC tulee sanoista: määrittely, mittaus, analysointi, parannus ja ohjaus (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Nämä ovat samalla kuviossa 5 kuvatun DMAIC -ongelmanratkaisuprosessin vaiheiden nimet. 

 

dmaicsuom.jpg

 

DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä tuo järjestelmällisen tavan ratkaista ongelmia ja kehittää ratkaisu liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

DMAIC -ongelmanratkaisumenetelmä on seulontatekniikka, jonka avulla edetään hyvin loogisesti kohti ydin- tai juurisyytä. Aluksi keskitytään ongelman kuvaamiseen ja syyehdokkaiden etsimiseen. Sen jälkeen syytekijöistä optimoidaan mallilla Y = f(x) tekijät. Prosessi parannetaan muuttamalla tekijät optimin mukaisesti. Tuloksena saadaan laadukkaampi ja parempi lopputuote tai palvelu.

 

 

D – Define - Määrittelyvaiheessa ongelma tunnistetaan ja rajataan, sekä asetetaan tavoite.

 

M – Measure - Mittausvaiheessa vahvistetaan ongelma, tunnistetaan potentiaaliset ongelman aiheuttajat ja varmistetaan datan laatu.

 

A – Analyze - Analysointivaiheessa käytetään dataa. Kerättyä tietoa tutkitaan ja selvitetään, mitkä prosessin tekijät aiheuttavat ongelman.

 

I – Improve - Parannus ja optimointivaiheessa ratkaistaan ongelma ja testataan tekijöitä kokeellisesti.

 

C – Control - Ohjaus ja valvontavaiheessa luodaan järjestelmä, jolla varmistetaan saavutetun tilan säilyminen parannusprojektin jälkeen.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät