TOYOTA KATA

Toyota uskoo, että organisaation parannus- ja mukautumisrutiinit (katat) määrittelevät kilpailuedun ja pitkän aikavälin selviytymisen määrällisten tai taloudellisten tavoitteiden sijasta. Toyotalla ei suoranaisesti arvosteta numeerisia tavoitteita, vaan malli perustuu siihen, miten (millä keinoilla) tuotteita valmistetaan. Numeeriset tulostavoitteet ovat toki tärkeitä, mutta vielä tärkeämpiä ovat keinot, joilla ne saavutetaan.

 

Toyotan käytännöt erottaa länsimaisten yritysten käytännöistä se, että niiden painopiste on "keinojen johtamisessa" (Management by means, MBM) "tulosjohtamisen" (Management by results) sijaan.

 

Suuri haaste muille organisaatioille on taloudellisten tulosten ohjaaman johtamisajattelun korvaaminen ymmärryksellä siitä, että loistavat taloudelliset tulokset ja organisaation pärjääminen pitkällä aikavälillä seuraavat parhaiten jatkuvasta ja päättäväisestä prosessin parantamisesta ja mukautumisesta – ei siitä, että ihmisiä johdetaan saavuttamaan taloudellisia tuloksia kiinnittämättä lainkaan huomiota siihen, miten heidän tekemisensä vaikuttavat prosesseihin. Suurin osa ongelmanratkaisun ponnistuksista Toyotalla sijoittuu tilanteen ymmärtämiseen – ongelmaan johtaneiden olosuhteiden perusteellisen ymmärtämiseen – ei ratkaisujen jahtaamiseen.

 

Toyota ei varsinaisesti tarjoa meille mitään ratkaisuja, vaan pikemminkin keinoja, joilla voi arvioida tilanteita ja kehittää asianmukaisia, taitavia ratkaisuja. Toyotan pärjääminen kumpuaa mukautumisesta paljastuviin tapahtumiin matkalla kohti haluttua tilaa. Johtajat eivät mieti, ovatko tilanteet hyviä vai huonoja, vaan pitävät ongelmia jonain mitä voi odottaa ja tilaisuuksina ymmärtää syvemmin ja kehittää pidempiä työprosesseja. Toyotalla ongelmat ovat jalokiviä!

 

pdca.jpg

 

Tuhannet PDCA-syklit (Plan, Do, Check, Act) kohti tavoitetiloja kasvattavat vähitellen Toyotan kustannus-, laatu- ja markkina-asemaa. Toyota löytää reitin matkan aikana opitun pohjalta.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät