Lean-visio

Organisaatiossa pitäisi kannustaa ihmisiä muuttamaan toimintatapojaan ja hankkimaan lisätietoa kuinka muutetaan. Muutoksessa apuna ovat (Lean) työkalut, mutta työkalut eivät voi määrätä tahtia vaan tavoite, minne tulee päästä, määrää suunnan. Tämä tavoite voi olla pienempi varastotaso, lyhyempi jaksoaika, vähemmän virheitä, parempi koneiden käyttöaste, suurempi kapasiteetti tms. Tavoitteen täytyy olla konkreettinen ja mitattavissa.

 

nykytila-visio.jpg

Visiossa on neljä komponenttia. Toimenpiteet tulee siis suunnitella niin, että toimenpide vie kohti visiota. Visio luo parannustoimenpiteille suunnan. Se on mahdoton saavuttaa käytännössä, mutta siitä tulee todellinen pitkäntähtäimen tavoiteltava tila.

 

Vision ensimmäinen komponentti on nollavirhe (zero defect) , joka tarkoittaa täydellistä onnistumista. Tämä on tärkein komponentti. Se luo edellytykset seuraaville vaiheille. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä asiat tapahtuvat, sitä riippumattomamiksi asiat muodostuvat ja mahdollistavat seuraavien vision komponenttien tavoittelun.

 

Toinen komponentti on 100 prosenttinen lisäarvo (100% Value) asiakkaalle prosessin aikana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi toimitusketjun kokonaisläpimenoajan ja arvoa lisäävän ajan suhdetta. Arvoa lisäävä aika on asia, jota asiakas pitää tärkeänä tietoisesti tai tiedostamatta. Arvoa lisäämätön aika on päinvastainen aika. Aika joka kuluu prosessissa, mutta asiakas ei koe sitä tärkeänä.

 

Kolmas komponentti on yhden kappaleen virtaus (1x1 flow) läpi prosessin. Tämä tarkoittaa täydellistä joustavuutta prosessissa. Prosessi pystyy prosessoimaan tuotteet/ palvelut yksitellen, riippumatta mitä tuote on.

 

Neljäs komponentti on varmuus työpaikasta (security for people) . Neljäs komponentti on inhimillinen elementti. Tällä tarkoitetaan ihmisten muutosta. Muuttamalla omaa toimintaa ja organisaation toimintaa asiakasta palvelevampaan suuntaan varmistetaan parhaiten oma työpaikka.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät