Lean ja johtaminen

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jossa yritystä ja toimitusketjua tarkastellaan kokonaisuutena. Johdon ja esimiesten pitää ensin ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. Tämän jälkeen miettiä itse, miten asia omassa organisaatiossa tehdään. Esimerkiksi Toyotalla parantaminen ja johtaminen ovat yksi ja sama asia, kun taas perinteisesti yrityksillä on taipumus pitää johtamista erillisenä toimintana. Joillekin yrityksille prosessien parantaminen on jokin erityinen kampanja, joka lisätään johtamiseen. Tuotannosta puuttuu usein johtamisjärjestelmä, jolla Leania ylläpidetään. Perinteinen johtamistapa ei tue Leanin ydinajatuksia, vaan päinvastoin on niitä vastaan. Ongelmana on aika usein, että poimitaan vain rusinat pullasta, tehdään "parannus"-kampanja ennemmin, kuin että syvennyttäisiin systeemiin kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

 

Ilman koulutusta, uusia järjestelyjä ja työkalujen käyttöä tukevaa Lean johtamisjärjestelmää, ihmiset palaavat vanhoihin toimintatapoihin, eikä pysyvä muutos tule onnistumaan. Lean-johtamisjärjestelmä koostuu yhdessä sovituista "hyvistä tavoista", päivittäisistä käytännöistä ja työkaluista.

 

Lean-johtamisperiaatteet ovat kuten monet muutkin Leanin työkalut: helppoja käsittää, mutta vaikea toteuttaa johdonmukaisesti. Leanissa ei sinänsä ole mitään mullistavaa uutta, vaan kysymys on, miten toiminnan parantamisen opit saadaan oikeasti käyttöön ja yrityskulttuuriin sisään. Lean mielletään usein kaikkien konseptiksi. Usein unohtuu, että Lean, niin kuin muutkin menetelmät perustuvat osaamiseen (linkki BOK)).

 

Keskeisintä Leanissa on tunnistaa ja eliminoida hukka nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua. Hukka on seuraus vioista ja virheistä, jotka vaihtelu aiheuttaa. Jos poistetaan vain hukkaa, hukka tulee uudestaan. Jos minimoit vaihtelun, hukan syntyminen vähenee. Ongelmat ovat seuraus vaihtelusta, siksi vaihtelun ymmärtäminen on tärkeää.

 

vaihtelu-hukka.jpg

 

Keskeinen tavoite on tehostaa toimintaa ja luoda toiminnasta sopeutuva ja notkea. Nopeuden nostaminen, jota yleensä mitataan läpimenoajan lyhentämisellä, lisää ketteryyttä. Organisaation tulee pystyä ratkaisemaan useita ongelmia oikeista paikoista saavuttaakseen ketterämmän tilan. Organisaatiossa on ymmärrettävä systeemin käyttäytyminen, nopeuden merkitys ja nopeutta hidastavat seikat sekä kuinka lähestytään nopeuden nostoa.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät