Arvovirtakuvaus (VSM)

Arvovirtakuvausta (Value Stream Map) käytetään virtauksen esteen tunnistamiseen ja priorisointiin. Oikeiden ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen on keskeistä tehokkuuden eli nopeuden nostamisessa.

 

Yksi perustuvaa laatua oleva Leanin periaate on systeeminäkemys arvon virtauksesta. Toimintaan arvioidaan toisin sanoin asiakkaan näkökulmasta horisontaalisesti, eikä  ytitysnäkökulmasta, funktionaalisesti. Arvovirtaus (value stream) on kokonaisjaksoaika (tai läpimenoaika), joka kuluu, kun asiakas esittää tilauksensa/tarpeensa ja saa sen käyttöönsä tai tyydytettyä. Tämä aika pyritään saamaan niin lyhyeksi kuin mahdollista. Ei siis riitä, että teemme vain lisäarvoa. Meidän on saatava aikaan myös arvovirtaus. Kuinka arvovirtaus voidaan kuvata. Menetelmän nimi on "Arvovirtakuvaus" (Value Stream Mapping, VSM). Kuvauksessa esitettään materiaali- ja informaatiovirrat sekä toimintaa kuvaava prosessidata.

 

vsm.jpg

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät