Kingmanin kaava

Kingmanin vuonna 1961 esittelemä kaava auttaa ymmärtämään läpimenoajan muodostumista. Kingmanin kaava kuvaa, kuinka paljon WIP:iä (Work in Process) kertyy prosessivaiheen eteen tilanteessa, missä kysyntä ja läpimeno vaihtelevat Poisson -jakauman mukaisesti. Kaava pohjautuu Markovin ketjuun.

 

Kingmanin kaava sitoo yhteen prosessiin vaikuttavan ulkoisen vaihtelun (ca,) ja prosessin sisäisen vaihtelun (ce), resurssien käytön tehokkuuden (käyttöaste, u, eli läpimenon ja kysynnän suhde) ja palvelevan prosessin keskimääräisen prosessin raa'an prosessiajan (t0). Kaavalla edellä esitetyn neljän elementin perusteella muodostuu läpivirtausaika.

 

kingmaninkaava.jpg

 

Kaavan avulla voidaan laskea alla olevassa kuvassa olevat käyrät. Punainen käyrä kuvaa tilannetta, missä on paljon vaihtelua ja vihreä tilannetta missä on vähän vaihtelua. Kuvaa tulkitsemalla huomataan, että läpimenoaika (kertyvä WIP) muodostuu käytännössä vaihtelusta ja käyttöasteesta.

 

Kuva voidaan jakaa neljään kenttään seuraavasti:

A korkea resurssitehokkuus (tuottajatyytyväisyys) ja korkea virtaustehokkuus (asiakastyytyväisyys)
B alhainen resurssitehokkuus (tuottajatyytymättömyys) ja korkea virtaustehokkuus (asiakastyytyväisyys)
C korkea resurssitehokkuus (tuottajatyytyväisyys) ja alhainen virtaustehokkuus (asiakastyytymättömyys)
D alhainen resurssitehokkuus (tuottajatyytymättömyys) ja alhainen virtaustehokkuus (asiakastyytymättömyys)

 

kingmaninkaavansovellus.jpg

 

Leanissä tavoitellaan tilaa A eli korkeaa asiakas- ja tuottajatyytyväisyyttä. Tämän tilan saavuttaminen vaatii vaihtelun pienentämistä ja hallintaa. Lean onkin vaihtelun hallintaa keinolla millä hyvänsä. Modig ja Åhlström toteavat myös kirjassaan This is Lean: "What prevents organisations from reaching the perfect state is variation. Therefore, it is vital in a lean operations strategy to eliminate, reduce, and manage variation."

 

Virtaus- ja resurssitehokkuuden nostamiseksi tarvitaan onnistuneita parannustoimenpiteitä. Parannustoiminnassa on tärkeää tunnistaa, minne parannus kohdistetaan. On ilmiselvää, että toimenpiteillä ei ole sama vaikutus kaikissa paikoissa. Esteiden teoria (TOC, Theory of Constrain) auttaa selvittämään miksi parannuskohteiden priorisoiminen on tärkeää.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät