Lean -toiminnan lainalaisuudet

Lean -toiminnan lainalaisuudet – Tehtaan, prosessin , linjan, hoitoketjun ajan ja hukkien hallinta kvantitatiivisesti on vielä uutta. Tänä päivänä pitäisi käsitellä läpimenoajan, toimitusvarmuuden, tuotantomäärän, varaston (jonon), käyttöasteen, vaihtelun ja kustannusten jne. välisiä yhteyksiä kvantitaviivisesti.

 

Useat muuttujat ovat keskenään ristiriitaisia. Tunnettua on, että kun kapasiteetin käyttöastetta, resurssitehokkuutta, nostetaan, seurauksena on läpimenoajan (jonojen) kasvaminen ja asiakaspalvelutason laskeminen. Toyota ja monet muut yritykset ovat kuitenkin osoittaneet, että ristiriita ei ole sovittamaton ja on löydettävissä olosuhteita ja ohjauskeinoja, joilla ristiriitaiset tavoitteet voidaan saavuttaa; lyhyt toimitusaika, korkea laatu, alhaiset kustannukset. Tämä ja monet muut ristiriidat ratkeaa tuntemalla taustalla olevat muuttujat ja lait ja hyödyntämällä niiden sanomaa ja riippuvuuksia toisistaan.

 

Factory Physics perustuu tri Spearmanin ja Hoppin tutkimuksiin 1980-lopulta lähtien.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät