Artikkelit

Konkretisoi Lean arvovirtakuvauksen avulla - Value Stream Mapping, VSM

Julkaistu  16.06.2008    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Olemme kirjoittaneet artikkeleissamme useita kertoja laadusta ja laadun parantamisesta, Six Sigmasta, ja prosessien mallintamisesta. Tällä kertaa lyhyt läpileikkaus Lean filosofiaan ja sen tärkeimpiin työkaluihin. Laadun parantamisessa ja Six Sigmassa on kyse vaihtelun minimoinnista. Kun taas Leanissa on kysymys hukan (muda) minimoimisesta ja virtauksen maksimoinnista.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät