Artikkelit

Innovaatio ja Six Sigma: Ovatko ne vastakkaiset strategiat?

Julkaistu  14.08.2008    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Kuulet usein ihmisten keskustelevan Six Sigmasta ja innovaatiosta niin kuin ne olisivat vastakkaiset strategiat. Tämä keskustelu on täysin virheellinen. Nämä kaksi konseptia liittyvät läheisesti toisiinsa ja siksi onkin tärkeää tunnistaa Six Sigman rooli innovoinnissa.

Konkretisoi Lean arvovirtakuvauksen avulla - Value Stream Mapping, VSM

Julkaistu  16.06.2008    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Olemme kirjoittaneet artikkeleissamme useita kertoja laadusta ja laadun parantamisesta, Six Sigmasta, ja prosessien mallintamisesta. Tällä kertaa lyhyt läpileikkaus Lean filosofiaan ja sen tärkeimpiin työkaluihin. Laadun parantamisessa ja Six Sigmassa on kyse vaihtelun minimoinnista. Kun taas Leanissa on kysymys hukan (muda) minimoimisesta ja virtauksen maksimoinnista.

Lean ja Six Sigma

Julkaistu  07.03.2007    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Six Sigma ja Lean ovat molemmat liiketoiminnan parannusmenetelmiä tai tarkemmin liiketoimintaprosessien parannusmenetelmiä. Molemmilla on samanlainen tavoite – parempi prosessin suoritusarvo – mutta niiden fokuksena ovat eri prosessin elementit. Molemmat menetelmät ovat myös kärsineet "halpamyynnistä ja trivialisoinnista" ilman, että niiden saavutuksia olisi arvioitu objektiivisesti tai esitetty parempi menetelmä.

Six Sigman soveltaminen markkinointiin ja myyntiin

Julkaistu  24.01.2007    Kirjoittanut  Tanja Karjalainen  
Kuvittele mahdollisuutta, että omistaisit kristallipallon, jolla voit ennustaa tulevaisuutta. Tietäisit, mikä toimii ja mikä ei toimi yrittäessäsi luoda ja ylläpitää kasvua. Tietäisit, milloin olet kilpailukykyinen ja milloin tarvitaan ympäristön muutoksia. Tietäisit, kuinka ennaltaehkäiset väärälle reitille joutumista. Eikö olisikin fantastista? Voiko liiketoimintaa ennustaa (jollain tarkkuudella) eli tietää etukäteen, mikä tuottaa menestystä ja kuinka pysyä oikealla radalla?

Liiketoiminnan johtaminen faktoilla

Julkaistu  24.11.2006    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Elämme informaation ja samalla kilpailun ja kateuden aikaa. Ihmiset voivat tehdä kiihtyvällä nopeudella vertailuja muiden elinolosuhteisiin informaation avulla. Jokainen haluaa elää kuten muut ja muut elävät paremmin kuin me. Muuten ei olisi selitettävissä verotietojen, pörssitietojen tai keltaisten lehtien suuri levikki ympäri maailman.

Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen ja mitä sillä tavoitellaan verrattuna aikaisempiin laadun parannusmenetelmiin

Julkaistu  30.10.2006    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Käsissäsi on ongelma tai muutoksen toteutus, mutta et tiedä mitä tehdä. Tarkemmin tämän voisi kuvata, että mistä ja miten aloittaisi. Laatutekniikka on oma tieteenalansa, joka käsittelee laatuteknologian menetelmiä, jotka on kehitetty toiminnan ja palvelun tai prosessin ja tuotteen parantamisen tehostamiseksi.

Six Sigma – Systemaattinen Innovointi

Julkaistu  02.01.2006    Kirjoittanut  Eero E. Karjalainen  
Six Sigma on osoittanut erinomaisuutensa ja voimansa myös Suomessa. Sitä todistavat dramaattiset parannukset ja projektien onnistumis- ja tuottoluvut, joita on esitelty toisaalla näitä Six Sigma sivuja (www.sixsigma.fi). Projektikohtaisia parannuksia voidaan hyvällä syyllä nimittää innovaatioiksi tai jopa keksinnöiksi (invent). Jos tuottoa verrataan ”normaalin” työntekijän keskiarvovuosituottoon, joka on noin 8000 -10 000 Euroa/vuosi, on Six Sigma projektin keskiarvovuosituotto 198 000 Euroa/vuosi.

Lean Six Sigma

Julkaistu  19.12.2005    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Mitä Lean Sigma tarkoittaa? Kuinka se poikkeaa Six Sigmasta? Mitä sillä saavutetaan?

Six Sigma tulevaisuuden mahdollisuus!

Julkaistu  26.08.2005    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Six Sigma on tällä hetkellä kansainvälisten laatuihmisten suurin mielenkiinnon aihe. Siitä kirjoitetaan paljon kirjoja sekä artikkeleita. Six Sigmasta on kirjoitettu lyhyessä ajassa yli kaksi sata kirjaa, eli enemmän kuin mistään muusta laatutekniikan aiheesta aikaisemmin samassa ajassa.

Black Belt projektien todelliset tuotot (päivitetty 1.2.2013)

Julkaistu  27.04.2005    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Nyt ensimmäistä kertaa näemme tässä laajuudessa julkaistuna Black Belt -projektien tuotot eri toimialoittain. iSixSigma Magazinen ensimmäisessä numerossa oli heidän tekemänsä selvitys, joka pohjautuu noin kahdeksansadan kyselyyn vastanneen yrityksen antamiin tietoihin. Artikkelissa oli esitelty yritysten saamat merkittävät rahalliset saavutukset Six Sigmalla sekä paljon muuta.

Mitä vikaa Six Sigmassa on?

Julkaistu  01.02.2005    Kirjoittanut  Antti Piirainen  
Mitä vikaa voisi olla virheiden ja ongelmien poistossa? Ajatuksessa ei ole mitään ongelmaa, mutta ongelmia näyttää olevan monessa muussa asiassa.

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät