Terveiset Jeffrey K. Likerin luennolta!

(J. K. Liker, LUT, 3.6.2011)

 

Lappeenranta University of Technology ALUMNIn järjestämässä tilaisuudessa puhui Leanista kahdeksan kirjaa kirjoittanut Professori Jeffery K. Likert Michiganin yliopistosta. Aiheena oli Lean ja Toyotan kriisi. Aamupäivä käsitteli Toyotan tapaa toimia (Toyota Way) ja iltapäivä käsitteli Toyota kriisiä 2008 ja 2009.

 

J.K. Likert korosti Leanissa tavan mukaan systeemi lähestymistapaa ja hukkaa. Hän nosti heti luennon alussa esille tyypillisesti esiin nousevan asian: kaikki organisaatiossa nyökkäilevät kokonaisvaltaista systeemiajattelua (kokonaisoptimi) ja sen erinomaisuutta, mutta paikallistasolle saavuttaessa, usein oma etu ajaa kokonaisuuden edelle (osaoptimi). Mielenkiintoinen kysymys onkin, kuinka saada organisaation ajamaan kokonaisuuden etua? Tämä pistää miettimään henkilökohtaisia suorituskykymittareiden tarvetta ja asetantaa?

 

J.K. Likert, poiketen aiemmista luennoista, korosti ongelmien, läpimenoajan ja vaihtelun riippuvuussuhdetta. Hän painotti, että pitkä läpimenoaika (asiakastilauksesta – tuotteen tai palvelun toimitukseen , ei siis lopputuotevarastosta tapahtuva toimitus) viittaa ongelmiin. Mitä pidempi läpimenoaika, sitä enemmän ongelmia. Ongelmat vastaavasti juontaa vaihtelusta. Vaihtelu ilmenee käytännössä hukkana kuten suurina varastoina. Varastot taas piilottavat todelliset ongelmat ja pidentävät läpimenoaikaa (vrt. Littlen -laki). Kierre on valmis. Mikäli läpimenoaikaa halutaan lyhentää, täytyy keskittyä todellisten syiden, juurisyiden poistamiseen, vaihtelun pienentämiseen. Toiminnan tehokkuuden keskeinen edellytys on Likertin mukaan suorituskyky (Capability - Cpk).

 

Läpimenoajan lyhentämiseen tarvitaan siis ongelmanratkaisua. Ongelmanratkaisun ydin on PDCA -ympyrä. Tämä kuuluisa Shewartin ja Demingin ympyrä yhdistää ideoinnin, käytännön testaamisen, arvioinnin ja päätöksen siitä mitä tehdään. Likert kuvasi, että PDCA on Leanin ydin (Core of Lean Thinking). Likertin mukaan Lean ja Six Sigma luovat hyvän kokonaisuuden.

 

Ongelmanratkaisu vaati ihmisiä ja niinpä ihmisten osaaminen ja heidän jatkuva kehittäminen on yksi keskeisistä asioita Leanissä. Toyotalla ongelmanratkaisulla onkin kaksi tavoitetta, (1) edistää juurisyy ongelmanratkaisua ja (2) organisaation opettaminen. Toisin sanoin kehittää prosesseja ja ihmisiä.

 

Lean on kokonaisuus, elämäntapa parantaa liiketoimintaa asiakasnäkökulman huomioiden. Lean konseptit, kuten 1x1 -virtaus on päämäärä, minne edetään askel askeleelta poistamalla ongelmia etenemisen tieltä.

 

Iltapäivä käsitteli Toyotan kriisiä. J.K Likert kuvasi seikkaperäisesti mitä on todella tapahtunut, miten se on vaikuttanut Toyotaan ja sen tuloksiin. Mikäli olet kiinnostunut kriisistä ja syistä, kannattaa lukea Hänen aiheesta kirjoittama kirjansa.

 

Toyota laadusta kiinnostuneille eräänä yksityiskohtana voisi nostaa esiin, että NASA tutki yllättävän kiihdytyksen aiheuttava ilmiötä (aiheutti osan takaisin vedoista). Tutkimuksen mukaan ilmiö esiintyy keskimäärin yhden kerran jokaista 1 400 miljoonaa ajettua mailia kohden. Monella yritykselle tämä olisi hyvä välietappi ? Mistään nappikaupasta ei ole kriisissä kysymys. Toyotan tulos tipahti vuodesta 2008 vuoteen 2009 +19,9 miljardista -4,5 miljardiin, eli hintaa tapaukselle kertyi noin 25 miljardia. Vuonna 2010 Toyota pääsi takaisin voitolle.

 

Olisi monia asioita ja huomioita, mutta kirjoittelen niistä tuonnempana.

 

 

Terveisin,


Antti Piirainen
3.6.2011

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät