Littlen laki

Littlen laki on perustavaa laatua oleva kaava ja sitä pidetään tehdasfysiikan ”F=ma”. Tuottavuuden parantaminen ilman tämän kaavan tuntemista on kuin rakentaisi rakettia tuntematta Newtonin kaavaa F=ma.

 

Kaavan alkuperäinen muoto on L=λW. Littlen laki on nimetty sen kehittäjän John Littlen mukaan. L on jonossa olevien yksiköiden lukumäärä, λ on keskimääräinen jonoon saapumisnopeus aikayksikössä ja W on keskimääräinen jonotusaika. Kaavasta näkee toisinaan sovelluksen: läpimenoaika = jonossaolevien yksiköiden määrä x yksittäisen asian käsittelyn jaksoaika. 

 

Nykyisin kaavasta käytettävä muoto on WIP=TH x CT tai CT= WIP/TH. Kaava sitoo yhteen valmistus- ja palveluprosessin toiminnan ymmärtämisen kannalta kolme tärkeää elementtiä: varastot (WIP), läpimeno (Throughput = TH), jaksoaika (Cycle Time =CT). Kaava on käyttökelpoinen stabiilissa systeemissä yksittäisen aseman, tehtaan, toimitusketjun tai palveluprosessien arvioinnissa.

 

Reaalimaailmassa Littlen lakia käytetään valmistus- tai palveluprosessien läpimenoajan määrittämiseen. Tällöin esitysmuoto on: läpimenoaika = WIP / Φ (vuo), jossa WIP pitää sisällään prosessin valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet ja keskeneräiset komponentit sekä valmiit lopputuotteet. Vuo tarkoittaa prosessista valmistuneiden asioiden kappalemäärää per aikayksikkö. 

 

littlenlaki.jpg

 

 

Littlen laista lisää mm. Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman. Factory Physics, third edition

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät