Haku: tilasto

Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä? OFAT vai DoE?

ei ole mahdollista erotella tilastollisesti komponentin X1...X4 vaikutusta auton… jotka löytyvät lähes kaikista tilastosoftista ja kirjoista …timointi toteuttaa tehokkaasti. Nykyaikaiset tilastosoftat ovat tehneet koesuunnittelusta
Saat loistavan idean, joka näyttäisi ratkaisevan työ- tai vapaa-ajan ongelmasi. Kuinka toimit? Ideaa on testattava ja kokeiltava, toteutuuko idea ja saatko haluamasi tuloksen tai tuoton. Yksinkertaista, eikö totta! Muutat yhden asian ja toteat, mitä tapah… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/muutanko-yhtae-tekijaeae-vai-useita-tekijoeitae-ofat-vai-doe/

Menetelmäkeskustelusta parantamiseen

joissa visuaaliseen johtamiseen yhdistetään tilastollisen prosessinohjauksen konseptiin vakioima
Lean -yhdistyksen syksyn 2012 seminaarissa Richard Alloo kuvasi erinomaisesti miten parannustoiminta Toyotalla on organisoitu. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/menetelmaekeskustelusta-parantamiseen/

Lean on vain käytännön tekemistä, vai ei?

huomaa epäsuoria viittauksia tilastollisen prosessin ohjaus
Uskomatonta, että kukaan maailmassa ei ole oppinut soveltamaan Toyotalla opittuja menetelmiä yhtä hyvin kuin Toyota. Toyotan tuotantosysteemin ydin perustuu useiden lähteiden mukaan imuohjauksesta, paikan päälle menemisestä, toisen kunnioittamisesta ja no… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-on-vain-kaeytaennoen-tekemistae-vai-ei/

Lean -talo: virtausta ja parannusta

tilastollisen prosessinohjauksen teoria … ne ongelmanratkaisun alle. Työkalut ovat tilastollisia ja ei tilastollisia. Ilman tilastollis
Leaniä tulvii ovista ja ikkunoista sisään ja lukijan täytyisi ymmärtää, mitä Lean tarkoittaa. Lean yleensä trivialisoidaan. Lean mielletään ohjelmaksi, jolla saadaan nostettua tehokkuutta toiminnassa. Siistitään paikat ja aletaan tehdä asioita fiksusti ja… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-talo-virtausta-ja-parannusta/

Ovatko Six Sigma -projektit aina massiivisia?

uvassa 1 on esitelty ongelmien tunnistaminen tilastollisilla työkaluilla ja ratkaisussa käytettäv
Ovatko Lean Lean Six Sigma -projekteja pidetään aina massiivisina rypistyksinä. Tämä kuva on monilla, varsinkin niillä, jotka eivät ole vetäneet yhtään projektia tai takana on vain yksi tai kaksi projektia. Todellisuus on kuitenkin usein toinen. Selvityst… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/six-sigma-projektit-aina-massiivisia/

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - osa 2

tilastolliset analyysit
Tyypillinen haaste kehitys- tai parannushankkeen alussa on kuinka konkretisoida asia. Mikäli tämä on vaikeaa, voit olla varma, että tarkastelet asiaa väärältä tasolta. Yksi tärkeimmistä asioista on pystyä määrittelemään tarkasti mitä tutkia ja parantaa se… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannustarpeen-tunnistaminen-kahdeksan-askeleen-menetelmaellae-1/

Mihin laatu ja laatujohtaminen on menossa

tilastollisten laatumenetelmien … ja tilasto
Maailman laatukonferenssissa WCQI (ASQ Word Conference on Quality and Improvement), joka pidettiin Minneapolisissa 18.-20.5.2009, käytiin mielenkiintoista keskustelua uusista laatusuunnista ja menetelmistä. Konferenssiin osallistui n. 2000 henkilöä ympäri… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mihin-laatu-ja-laatujohtaminen-on-menossa/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? - Osa IV

emävale ja tilasto sanoi Mark Twain. Onko kysymys tilaston heikkoudesta
Osataanko hyödyntää tietokonetta informaatioaikakaudella datan käsittelyyn? Tietokoneita käytetään kirjoituskoneen ja perinteisen postin korvaavaan toimintaan? Tämäkin tuo ”tehokkuutta”, mutta tuoko riittävästi, vai tukkiiko helppous meidät ajankäytön. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iv/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? - Osa III

asiat esitetään tilastoin ja graffein… on tilastoja jos mistäkin. Mitä datasta pitäisi päätell… tilastoja. Maailma käyttäytyy nykytieteen tuntemukse
Eletään ”informaatioaikakautta”. Tästä esimerkkinä vanhan paperitehtaan tiloihin tulee Google. Paperi muuttuu binääriseksi. Dataa – tietoa – on numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iii/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? - Osa II

emävale ja tilasto. Valehteleeko tilasto vai tulkitseeko numeronaivi tilastosta kohin… tilastoista … tilastoja. Nämä tilastot ovat käytännössä tuotantoraportteja
Eletään informaatioaikakautta, on olemassa dataa – tietoa – numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi on vuorittain – gigatavuja – dataa. Mark Twain sanoi aikoinaan, että vale, emävale j… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-ii/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? - Osa I

asiat esitetään tilastoin ja graafein… on tilastoja jos mistäkin. Mitä datasta pitäisi päät…on luotettavuuden nostamisen apuna käytetään tilastollista prosessin ohjausta
Eletään informaatioaikakautta, on olemassa dataa – tietoa – numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, tästä datasta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi on vuorittain – gigatavuja – dataa. On vuosikatsauksia, neljännesvuosikatsau… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-i/

Lean Six Sigma - miksi se on tehokas, mitä sillä saavutetaan

tilastolliseen lähestymistapaan perustuvana liiketoi…n on Six Sigman myötä syntynyt lukuisa määrä tilastollisia työkaluja
Lean Six Sigma on hybridi, yhdistelmä, kahdesta hyvin tehokkaasta menetelmästä Lean ja Six Sigma. Miksi yritys ei voi käyttää vain Leania tai Six Sigmaa? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma/

Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen ja mitä sillä tavoitellaan verrattuna aikaisempiin laadun parannusmenetelmiin

n noin kaksisataa konseptia tiimityökaluista tilastollisiin työkaluihin. Viereinen kuva esittää… juontaa juurensa tilastollisesta ajattelusta. Tiedetään
Käsissäsi on ongelma tai muutoksen toteutus, mutta et tiedä mitä tehdä. Tarkemmin tämän voisi kuvata, että mistä ja miten aloittaisi. Laatutekniikka on oma tieteenalansa, joka käsittelee laatuteknologian menetelmiä, jotka on kehitetty toiminnan ja palvelu… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mikae-tekee-six-sigmasta-erilaisen-ja-mitae-sillae-tavoitellaan-/

Taustaa Six Sigmalle

stettiin tunnettuihin perusperiaatteisiin ja tilastollisiin menetelmiin. Tähän otettiin mukaan my…Six Sigma osaajia. He hallitsivat edistyneet tilastolliset tekniikat
Yli kaksikymmentä vuotta sitten, 1980-luvulla, laatu muuttui Suomessa japanilaisten laatupiirien ja Philip Crosbyn ”Laatu on ilmaista” -kirjan ansiosta laadun tarkastuksesta laadun aktiiviseen ohjaukseen. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/taustaa-six-sigmalle/

Six Sigma – Systemaattinen Innovointi

1. Tilastollinen ajattelu …a kolikon toista puolta eli induktiovaihetta tilastolliseksi päätöksenteoksi tai tilastotekniika
Six Sigma on osoittanut erinomaisuutensa ja voimansa myös Suomessa. Sitä todistavat dramaattiset parannukset ja projektien onnistumis- ja tuottoluvut, joita on esitelty toisaalla näitä Six Sigma sivuja (www.sixsigma.fi). Projektikohtaisia parannuksia void… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/six-sigma-systemaattinen-innovointi/

Mielipiteeseen vs. faktaan perustuva parantaminen?

sanoen teorian ja käytännön välille haetaan tilastollisia menetelmiä käyttämällä yhteys ja varmu… että tilastollisten menetelmien hyödyntäminen systeemin
Oletko koskaan tuskaillut, kun ongelmat eivät tahdo ratketa? Parannuksia ei tahdota saada aikaan? Yrityksen arvo ei nouse riittävästi? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mielipiteeseen-vs.-faktaan-perustuva-parantaminen/

Six Sigma tulevaisuuden mahdollisuus!

joka on tilastollisesti tarkasteltuna merkittävä. Kuvissa 1
Six Sigma on tällä hetkellä kansainvälisten laatuihmisten suurin mielenkiinnon aihe. Siitä kirjoitetaan paljon kirjoja sekä artikkeleita. Six Sigmasta on kirjoitettu lyhyessä ajassa yli kaksi sata kirjaa, eli enemmän kuin mistään muusta laatutekniikan aih… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/six-sigma-tulevaisuuden-mahdollisuus/

Mitä vikaa Six Sigmassa on?

ippuen asianyhteydestä. Se on määritelty mm. tilastollisin termein. Olisiko syytä huolestua siitä
Mitä vikaa voisi olla virheiden ja ongelmien poistossa? Ajatuksessa ei ole mitään ongelmaa, mutta ongelmia näyttää olevan monessa muussa asiassa. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-vikaa-six-sigmassa-on/

ASQ 2000 konferenssikuulumiset - Mitä uutta maailmalla?

tilastollisuus ja internet ovat osa tulevaisuutta ku… ja tilastopätevyys
USA:n laatuyhdistyksen, American Society for Quality, 54:s vuosikonferenssi pidettiin Indianan konferenssikeskuksessa 8-10.5.2000. Konferenssi ei pettänyt tälläkään kertaa. Jo vuosia USA:n vuotuinen maailman laajuinen laatukonferenssi on ollut laadun tien… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/asq-2000-konferenssikuulumiset-mitae-uutta-maailmalla/

Laatujohtaminen ja Six Sigma

hävittää käyttämällä hyväksi systemaattista tilastollista ongelmanratkaisua. Osittain tämän teke…e mahdolliseksi mikrot ja näihin kehitetyt tilasto
Mitkä ovat keskeiset elementit onnistuneessa laatujohtamisessa - johtamisessa, jossa laatu ja yrityksen tulos on merkittävästi parempi kuin kilpailijoilla. Kaikki alkaa ylimmästä johdosta, joka ottaa laadun todella omakseen, rakentaa ja laajentaa liike… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laatujohtaminen-ja-six-sigma/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät