Haku: tilasto

Riskiperusteinen ajattelu – Risk Based Thinking (RBT)

tilastollinen prosessinohjaus
Elämme kasvavien riskien aikaa – on ympäristöriski ilmaston lämpenemisestä ja sen mukanaan tuomista luonnonilmiöistä, on arabikevään aiheuttama sotien ja "kansainvaelluksen" riski, on talouden ja kasvun riski, on työpaikan menettämisen riski. Elämme yleis… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/rbt/

Miksi toleranssit?

tilastollisiin menetelmiin… dynaamisiin tilastollisiin menetelmiin
Eli Whitney loi yhden keskeisistä tuottavuuskonsepteista, joka mahdollisti töiden osittamisen ja alihankintaketjujen luomisen. Hän loi konseptin, kuinka hallita raaka-aineista ja valmistuksesta muodostuvaa vaihtelua (poikkeamia). Tämä konsepti syntyi ratk… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/miksi-toleranssit/

Big Data palveluissa ja palveluna

aavan kymmenen vuoden kiinnostava ammatti on tilastotieteilijä.
Elämme maailmassa, jossa datan määrä kasvaa jatkuvasti. Tähän datan määrän kasvuun liittyen on alettu puhumaan Big Datasta, suuresta datasta. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/big-data-palveluissa-ja-palveluna/

Hyväksymisnäytteenotto

kuten tilastollinen laadunohjaus…nimisen tilastotekniikan keinoin. Kyseistä tekniikkaa ovat k…nimisen tilastotekniikan käyttöä. Artikkelissa olevassa esim
Teollisuudessa ja jokapäiväisessä elämässä voi tulla vastaan tilanteita, joissa esimerkiksi kaikkien tuotteiden tarkastaminen ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita varten on teollisuudessa käytössä erilaiset hyväksymisnäytteenoton tekniikat (acceptance… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/hyvaksymisnaytteenotto/

Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista

vasti assosiaatiota tutkittaessa keskitytään tilastotieteen keinoin esimerkiksi korrelaation tutk…elaatiohan ei aiheuta kausaalisuutta. Vaikka tilastollisesti merkittävä korrelaatio löytyisikin
Monet eri alojen, kuten terveystieteen, sosiaalitieteen, taloustieteen tai käyttäytymistieteen tutkimukset keskittyvät kausaalisuuteen eivätkä niinkään assosiaatioon. Kausaalisuus tarkoittaa syyn ja seurauksen tutkimista. Vastaavasti assosiaatiota tutkitt… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mietteita-korrelaatiosta-ja-kausaliteetista/

Pääkomponenttianalyysi Minitabilla

äsittelyyn ja analysointiin voidaan soveltaa tilastomatemaattisia monimuuttujamenetelmiä. Nykyise…artikkelissa tarkoituksena on esitellä yhden tilastomatemaattisen monimuuttujamenetelmän
Teollisuudessa ja käytännössä vastaan tulevat datat ovat monesti monimutkaisia, moniulotteisia datoja. Tällaisten datojen käsittelyyn ja analysointiin voidaan soveltaa tilastomatemaattisia monimuuttujamenetelmiä. Nykyisenä tehokkaiden ja kehittyneiden tie… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/paakomponenttianalyysi-minitabilla/

Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

verkkokauppaan www.laatutieto.fi Johdanto Tilastollisen prosessinohjauksen …ahalanobisin etäisyyden esitteli intialainen tilastotieteilijä P. C. Mahalanobis julkaisussaan vu
Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC, Statistical Process Control) historia alkaa vuodesta 1924. Tohtori Walter A. Shewhart työskenteli tällöin Bellin laboratorioiden palveluksessa ja esitteli esimiehelleen ensimmäisen yhden muuttujan SPC-kortin. SPC-kor… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kahden-moniulotteisen-spc-kortin-laskeminen-minitabilla/

Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys

että Big datan myötä perinteiset tilastomatemaattiset otantamenetelmät ovat tulleet t… että tilastollisia malleja tai tieteellisiä malleja ei ta…aise datan analysointiin liittyviä ongelmia. Tilastotieteen professori David Spiegelhalter Cambri
Big datasta puhutaan tällä hetkellä paljon. Monet tutkijat tutkivat asiaa ja kirjoittavat siitä. Yliopistot ja muut oppilaitokset kehittävät koulutusohjelmia siihen liittyen. Big datan myötä on jopa syntynyt uusi datatieteilijän (Data Scientist) ammatti, … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/bigdata/

Kumpi auto on parempi

ä on parempi. Joonas ei vielä ole opiskellut tilastotiedettä… tilastomatemaattiseksi ongelmaksi ja vastaavasti til…. Joonas tietää isänsä opiskelleen tilastomatematiikkaa ja Six Sigmaa. Joonas päättääki
4-vuotias Joonas on saanut uuden autoradan, jossa on silmukka ja kaksi autoa. Hän haluaa tietää kumpi autoista, punainen vai vihreä on parempi. Joonas ei vielä ole opiskellut tilastotiedettä, mutta Joonas tietää isän puheiden perusteella, että Six Sigmass… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kumpi-auto-on-parempi/

Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi

laatutieto.fi Johdanto Monet nykyaikaisen tilastotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tilastotie…luvun alussa tilastollisen data…n analysointia. Samaan aikaan englantilainen tilastotieteilijä F. Yates
Monet nykyaikaisen tilastotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tilastotieteilijät, kuten Sir Ronald A. Fisher ja George E. P. Box ovat myös kehittäneet monia koesuunnittelun menetelmiä. Sir R. A. Fisherin varhainen työ 1900–luvun alussa tilastollisen data-a… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/koesuunnittelu/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

keskiarvossa ei tapahtunut tilastollista muutosta. Lähetteiden käsittelyaika vä… viitearvojen perusteella ja se on myös tilastollisesti ennustettavissa ja parannettavissa t
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelucase/

Lean -teesien maailma

vrt. tilastollinen stabiilisuus
Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymmen. Miksi edelleen tuottavuuden kehitys laahaa? Onko Leanissa päästy eteenpäin? On toki helppo yhtyä yleisiin ja kohtalaisen helposti lausuttaviin teeseihin: luottamus, johto mukana, sana pitää, oikeud… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-teesien-maailma/

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

ennustettavaan.3 Tämä luokittelu tehdään tilastollisen prosessinohjauksen
Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma -menetelmä eteenpäin yritystoimintaa on jatkuvan väittelyn kohde. "Koulukunnat" pyrkivät todistamaan oman kantansa parhain päin. Objektiivinen asioiden tarkastelu saa jäädä taka-alalle. Tämä väittely saa jopa kiihkomiel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastollinen-prosessinohjaus-vaihtelun-tunnistamisessa/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

tilastoista
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

tilastotekniikan ja Minitabin. Kuva 4. Lean Six
Menenkö lääkäriin vai yritänkö hoitaa ”flunssan” kotikonstein? Vai onko minulla sittenkään flunssa vai jokin vakavampi sairaus? Nämä samat kysymykset voidaan esittää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä koskivat ne sitten yksilöä, perhettä, yhteisöä, organ… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kaeytaetkoe-oikeaa-parannusmenetelmaeae/

Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

Laadunhallinnan kehitystyö johti asteittain tilastollisten menetelmien käyttöönottoon… ja alavaihteluvälin sisällä. Tavoitteena tilastollisella laadunohjauksella oli laadun tasaisu
Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaa… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/nollavirheajattelusta-six-sigmaan/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

poikkeamien aiheuttajien selvittämistä sekä tilastollisten menetelmien ja kokeiden merkitystä la… sitoi hän aina kun oli mahdollista tilastollisuuden ja vaihtelun aiheeseen. Hän muistut
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigman-vaikuttajat-hall-of-fame/

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

ovat eri asia. Ohjausrajat lasketaan tilastollisesti prosessin tuottamasta datasta ja spe… hyväksyttävä määrä ja näihin liittyvät tilastolliset parametrit. Kuvassa Minitabin tuloste
Paras tapa parantaa systeemin suorituskykyä ja kapasiteettia on johtaa vaihtelua. Vaihtelu on johtamisen vaakakupin toisella puolella, jolla voidaan hallita toisen puolen hukkien lisääntymistä - alhaista läpimenoa, alhaista käyttöastetta ja pitkiä läpimen… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/avain-parannukseen-ja-innovaatioihin-vaihtelua-pienentaemaellae/

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta

luvulta tähän päivään tilastokeskuksen tietojen mukaan … jonka tunnistamiseen käytetään tilastollisen prosessinohjauksen …uutti vai krooninen sairaus. Viitearvot ovat tilastolliset
Yrityksissä ja erityyppisissä organisaatioissa on vuosisatoja kasvatettu tuottavuutta. Usein on onnistuttu, mutta usein on myös epäonnistuttu. Suomessa teollisuuden ja palveluiden tuottavuuden kasvu (BKT) on hiipunut tasaisesti 1970 luvulta tähän päivään … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/ajatuksia-tuottavuuden-parantamisesta/

Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat?

ei opeta mitään ilman teorian johdatusta ja tilastollista vertailua aiheeseen liittyvään teoriaa… Six Sigmaa ja muita tilastollisia menetelmiä.   Lean ja Six Sigma ova
En malta olla siteeraamatta juuri ilmestynyttä professori Esko Valtaojan kirjaa ”Kaiken käsikirja – Mitä jokaisen tulisi tietää” (Ursa, 2012). En siksi, että alkujaan opiskelin kvanttifysiikkaa, vaan siksi, että kirja on erinomainen ja kuvaa hyvin tiedett… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitkae-ovat-six-sigman-ja-leanin-teoriat/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät