Haku: t-testi

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!

estaukseksi tai yksimuuttuja testiksi eli OFAT-testiksi
Laadun parannus, Quality Improvement, on väärin ymmärretty vai onko!? Laadun parannus Six Sigma -tasolle on radikaalia systeemin ja prosessin suorituskyvyn muuttamista niin, että se tuottaa jatkuvasti parempia palveluja ja tuotteita virhetasolla, joka on … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laadun-parannus/

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

6. t-testit …sample t-testiä määrittäessäsi onko jäätelöpikareiden täytt…sample t-testiä vertaillessasi kahta toimittajaa keskenään … Kun t-testit vertaavat keskiarvoa tavoitteeseen nähden t
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Kumpi auto on parempi

sa vertailuun voidaan käyttää kahden otoksen t-testiä.… Kahden otoksen t-testi olettaa…dattavan normaalijakaumaa. Kahden otoksen t-testi olettaa myös
4-vuotias Joonas on saanut uuden autoradan, jossa on silmukka ja kaksi autoa. Hän haluaa tietää kumpi autoista, punainen vai vihreä on parempi. Joonas ei vielä ole opiskellut tilastotiedettä, mutta Joonas tietää isän puheiden perusteella, että Six Sigmass… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kumpi-auto-on-parempi/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät