Haku: systeemi

Viiden ässän kehitystyökalu

rittamiseksi. Eipä kuulosta kovin hyvältä systeemiltä
Usein yrityksissä törmätään ongelmiin jotka johtuvat tilan puutteesta. Tilan puute voi olla tietotekniikan puolella, toimistossa tai tuotannossa. Tietokone tökkii ja kaatuilee ennustamattomasti. Serverissä ei riitä kapasiteetti, muisti on loppu. Tuotannos… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/viiden-aessaen-kehitystyoekalu/

Toyotan johtamiskäytännöt - TOYOTA KATA

merkitystä. Organisaatiossa on ymmärrettävä systeemiteoria…n osa ongelmista aiheutuu järjestelmästä eli systeemistä jossa ihmiset työskentelevät
Osataanko johtaa? Ujostellaanko työntekijöitä? Pelätäänkö työntekijöiden reaktioita johtamistilanteissa? Johdetaanko organisaatiota raporteista saatujen tuloslukujen perusteella? Pitäisikö johdon mennä katsomaan mitä tehtaan lattialla prosessissa oikea… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/toyotan-johtamiskaeytaennoet-toyota-kata/

Menetelmäkeskustelusta parantamiseen

että parannus perustuu systeemin muuttamiseen ja osaamiseen…en. Vastatoimenpiteen tarkoitus on varmistaa systeemin vakaisuus…systeemiajattelun ja vaihtelun ymmärtäminen sekä
Lean -yhdistyksen syksyn 2012 seminaarissa Richard Alloo kuvasi erinomaisesti miten parannustoiminta Toyotalla on organisoitu. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/menetelmaekeskustelusta-parantamiseen/

Lean on vain käytännön tekemistä, vai ei?

lmiä yhtä hyvin kuin Toyota. Toyotan tuotantosysteemin ydin perustuu useiden lähteiden mukaan imuo…kin epäilee. Perehtymällä Toyotan tuotantosysteemiin syvällisemmin ja tutkimalla taustaa saa er
Uskomatonta, että kukaan maailmassa ei ole oppinut soveltamaan Toyotalla opittuja menetelmiä yhtä hyvin kuin Toyota. Toyotan tuotantosysteemin ydin perustuu useiden lähteiden mukaan imuohjauksesta, paikan päälle menemisestä, toisen kunnioittamisesta ja no… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-on-vain-kaeytaennoen-tekemistae-vai-ei/

Lean ja suorituskyvyn mittaaminen tasapainotetulla tuloskortilla (Balanced Scorecard)

saan haastaa organisaatiot ottamaan käyttöön systeeminäkökulman… jonka pioneeri oli Toyotan tuotantosysteemin isä…isaatioiden toiminnassa. Lean lähestyy asiaa systeemiajattelun tavoin
http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-suorituskyvyn-mittaaminen-tasapainotetulla-tuloskortilla/

Lean – tietotaidon tarve ja tarkoitus

ja oppia poistamaan sitä systeemistä. Hukka jakautuu kahteen osaan
Leania pidetään pääasiassa japanilaisten, lähinnä Toyotan, luomana valmistusparadigmana eli uutena tapana ratkaista laatu- ja tuottavuusongelmat. Womack, Jones ja Roos popularisoivat Lean nimen kirjassaan The Machine That Changed The World. Kirja perustuu… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-tietotaidon-tarve-ja-tarkoitus/

Lean -talo: virtausta ja parannusta

jos systeemi ei ole ennustettava. Täytyy oppia käsittelem
Leaniä tulvii ovista ja ikkunoista sisään ja lukijan täytyisi ymmärtää, mitä Lean tarkoittaa. Lean yleensä trivialisoidaan. Lean mielletään ohjelmaksi, jolla saadaan nostettua tehokkuutta toiminnassa. Siistitään paikat ja aletaan tehdä asioita fiksusti ja… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-talo-virtausta-ja-parannusta/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? - Osa IV

uutos ulostuloon. Et voi optimoida mitään systeemiä
Osataanko hyödyntää tietokonetta informaatioaikakaudella datan käsittelyyn? Tietokoneita käytetään kirjoituskoneen ja perinteisen postin korvaavaan toimintaan? Tämäkin tuo ”tehokkuutta”, mutta tuoko riittävästi, vai tukkiiko helppous meidät ajankäytön. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iv/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? - Osa I

datan luotettavuuden selvittämisessä. Mittaussysteemin luotettavuuden tutkimisen
Eletään informaatioaikakautta, on olemassa dataa – tietoa – numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, tästä datasta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi on vuorittain – gigatavuja – dataa. On vuosikatsauksia, neljännesvuosikatsau… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-i/

Arvoa palveluihin ja tuotteisiin – Uusi lähestymistapa Leaniin

ovirran eli arvoketjun tehokkuus rakennetaan systeemiin. Tyypillisesti tehokkuutta haetaan lisäämä… eli turhaa. Poistamalla hukka systeemistä
Nyt puhutaan paljon Leanista, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/arvoa-palveluihin-ja-tuotteisiin-uusi-laehestymistapa-leaniin/

Lean Six Sigma - miksi se on tehokas, mitä sillä saavutetaan

n perustuvaa laatua oleva Leanin periaate on systeeminäkemys arvon virtauksesta. Arvovirtaus …Toyotan tuotantosysteemi
Lean Six Sigma on hybridi, yhdistelmä, kahdesta hyvin tehokkaasta menetelmästä Lean ja Six Sigma. Miksi yritys ei voi käyttää vain Leania tai Six Sigmaa? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma/

Liiketoiminnan johtaminen faktoilla

systeemi että tavoite on ohjausrajojen sisällä. Systeemin ja prosessin muuttamiseen tarvitaan menetel… systeemi jota emme halunneet. Haluamme systeemin stabiiliksi ratkaisemalla
Elämme informaation ja samalla kilpailun ja kateuden aikaa. Ihmiset voivat tehdä kiihtyvällä nopeudella vertailuja muiden elinolosuhteisiin informaation avulla. Jokainen haluaa elää kuten muut ja muut elävät paremmin kuin me. Muuten ei olisi selitettäviss… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/liiketoiminnan-johtaminen-faktoilla/

Mikä tekee Six Sigmasta erilaisen ja mitä sillä tavoitellaan verrattuna aikaisempiin laadun parannusmenetelmiin

nnaisvaihtelun murtamiseen eli toisin sanoen systeemiperäisen vaihtelun murtamiseen. Se ei siis ke…kaisuun ns. ilmeisen syyn ratkaisemiseen eli systeemin ulkopuolisen tekijän selvittämiseen. Ongelm
Käsissäsi on ongelma tai muutoksen toteutus, mutta et tiedä mitä tehdä. Tarkemmin tämän voisi kuvata, että mistä ja miten aloittaisi. Laatutekniikka on oma tieteenalansa, joka käsittelee laatuteknologian menetelmiä, jotka on kehitetty toiminnan ja palvelu… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mikae-tekee-six-sigmasta-erilaisen-ja-mitae-sillae-tavoitellaan-/

Taustaa Six Sigmalle

että heidän täytyy muuttaa systeemiään kaikissa toiminnoissaan … yrityksen varapresidenttinä vastuunaan laatusysteemin kehittäminen. Bill Smith oli kuitenkin enem
Yli kaksikymmentä vuotta sitten, 1980-luvulla, laatu muuttui Suomessa japanilaisten laatupiirien ja Philip Crosbyn ”Laatu on ilmaista” -kirjan ansiosta laadun tarkastuksesta laadun aktiiviseen ohjaukseen. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/taustaa-six-sigmalle/

Mielipiteeseen vs. faktaan perustuva parantaminen?

toimimaton systeemi ja prosessit…e ja insinööreille II maailmansodan jälkeen systeemiteorian ja prosessin ymmärtämisen kyseisen ym…tä tilastollisten menetelmien hyödyntäminen systeemin parantamisessa on tärkeää. Käytännössä par
Oletko koskaan tuskaillut, kun ongelmat eivät tahdo ratketa? Parannuksia ei tahdota saada aikaan? Yrityksen arvo ei nouse riittävästi? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mielipiteeseen-vs.-faktaan-perustuva-parantaminen/

EOQ 2000 konferenssikuulumiset - Mitä uutta maailmalla?

line laadunohjaus Mahalanobis Taguchi systeemi Koesuunnittelu
Euroopan laatuyhdistysten yhteenliittymän, European Organization for Quality, 44. vuosikonferenssi pidettiin Budapestissä 13.-15.6.2000. EOQ:n vuotuinen laatukonferenssi on ollut hyvä näköalapaikka eurooppalaiseen laatuun ja siinä vallitseviin virtauksiin… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/eoq-2000-konferenssikuulumiset-mitae-uutta-maailmalla/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät