Haku: prosessi

Laatupalkintojen nykytila, kehitys ja kritiikki

ja näistä johdettuja valmistusprosessin suorituskykyindeksejä ja näiden ohjaamista … virhetaso valmistusprosessissa tuhoaa virtauksen
Mikä on laatupalkintojen kansainvälinen huomiotaso? Ovatko laatupalkinnot arvonsa ansaitsevia ja toimivatko palkintojen taustalla olevat talous- ja laatumallit vielä tänään? Voiko malleilla kehittää ja parantaa yrityksen toimintaa ja tulosta? Mikä on laat… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laatupalkintojen-nykytila-kehitys-ja-kritiikki/

Lean Six Sigma ja ongelmanratkaisu

prosessia. Nämä ajat ovat varmaan jääneet taakse… mutta näihin keskittyminen ei paranna prosessia ja suorituskykyä. Ongelma uusiutuu ja uusiu…prosessi Suuri osa prosessin tuottamista ongelmista ja virheistä
Six Sigman alkuvaiheessa 2000-luvun alussa menetelmän ylikuumeneminen näkyi siinä, että jopa palaverit oli nimetty Six Sigmaksi ja agenda noudatti DMAIC-prosessia. Nämä ajat ovat varmaan jääneet taakse, mutta uudet ylikuumenemisen aiheet ovat tulleet Six … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-ongelmanratkaisu/

Riskit laadun johtamisessa

joka aiheuttaa poikkeaman organisaation tai prosessin tavoitteisiin. Koska laadun johtamisen järj… ja sitä kautta tuotannon tai palvelun prosessiin… vie riskin ajatuksen hienosti prosessin kyvykkyyteen ja suorituskykyindeksiin
ISO 9001 laadunhallintajärjestelmien standardi on viisivuotisen julkaisusyklinsä mukaisessa tarkasteluvaiheessa. Vielä ei ole tietoa mihin suuntaan standardia ollaan viemässä ja mitä johtopäätöksiä on tehty edellisen version onnistumisesta koska katselmus… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/riskit-laadun-johtamisessa/

Uusia tuulia ja ennakkotietoa Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirjan julkaisusta

sopii erittäin hyvin palvelupuolelle. Palveluprosessit ovat täynnä toimintoja…la tavalla kuin teollisissa prosesseissa. Prosessien tehostaminen… Palvelusektorilla tarvitaan tuottavuuden ja prosessien kehittämistä sekä tehostamista. Jaksoaikoj
Lomakausi lähenee loppua ja paluu arkeen on vääjäämättä edessä. Meillä QKK:ssa koronakevät toi muutoksia ja itseasiassa nopeutti etäkoulutusten kehittämistä. Olemme kehittäneet toimivaa uudenlaista etäkoulutusmallia ja varautuneet syksyyn. Työmme sähköist… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/uusia-tuulia/

Lean Six Sigma -osaaminen – ketjuta ja kehity

tjuta ja kehity. Oppiminen on kumulatiivinen prosessi. Mitä Black Belt …prosessin vaiheittain… vaan se kannattaa muuntaa prosessin ääntä kuvaavaksi mittariksi
Six Sigma -osaaminen on kansainvälistä valuuttaa. ISO 13053-1/2 -standardin julkaisun myötä otettiin hyppy laadun parannustoiminnassa eteenpäin. Laatuteknologia (Quality Engineering) ja yksi johtavista instituutioista (ASQ) on määrittänyt, mitä laatuinsin… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-osaaminen-ketjuta-ja-kehity/

Virtaus ja kaivamisen estäminen

yllättäen ongelma ei ole tekijöissä vaan prosessissa ja systeemin osasten keskinäisessä toimiv…n tai ilmiöön tehtävät päätökset muutoksista prosessiin perustuvat. Tiedosta on myös apua
Varma kesän merkki on erilaiset tietyömaat ja kaivannot. Tyhjiä monttuja ihmettelevän ohikulkijan on varmasti helppo pitää työn tekijöitä (joita ei näy missään) laiskoina ja saamattomina tai tilaajaa osaamattomana kitsastelijana, joka valitsi tekijät vain… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/virtaus-ja-kaivamisen-estaminen/

Parannusidean myyminen – Lean Six Sigma

että se koskee koko systeemiä tai prosessia. Parannus käsittelee tulevia tuotteita…tä. Muutettavan asian löytäminen on tekninen prosessitekeminen on sekä tekninen että psykologinen prosessi. Lean Six Sigma on kvantitatiivinen kehit
Parantaminen tarkoittaa tulevaisuutta käsittelevää asiaa ja sekoitetaan yleensä korjaamiseen tai ongelmanratkaisuun. Korjauksessa on aikaisemmin ollut hyvä tila, joka on hetkellisesti alentunut. Korjaus tarkoittaa huonommasta samaan! http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannusidean-myyminen-lean-six-sigma/

Ristiriidat ja viisaus operaatioiden johtamisessa

tai palveluprosessilla. Ymmärtämällä edes vähän tehdasfysiikasta
Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen juttu viisauden tutkimuksesta, jossa aihetta tutkiva tohtori Spännäri esitti toivomuksen, että viisautta arvostettaisiin enemmän. Tähän toiveeseen on helppo samaistua, sillä hyvin usein ovat johtoryhmät ja päällikö… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/ristiriidat-ja-viisaus-operaatioiden-johtamisessa/

Vaatiiko asiakkaasi MSA-tuloksia?

svaatimuksena ja osana toimittajan hyväksymisprosessia. Merkittävin teollisuudenala… ja hyväksymisprosessia. Ilman tietoa mittauksen vaihtelusta ei voi
Asiakkaan hankintainsinööri kyselee MSA-tulosten perään, mitä teet? Vakuutatko hyvällä selityksellä, teetkö analyysiraportin suomeksi ja pelaat aikaa vai toimitatko tulokset? Älä ainakaan panikoi, sillä Minitab auttaa analyysissä ja tulosten esittämisessä… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vaatiiko-asiakkaasi-msa-tuloksia/

Lean & Six Sigma ja Laatuteknologia

ja laadun parantaminen. Näille kullekin oma prosessinsa. Laatuteknologiaa toteuttavia laatuteknii…mistus onnistui vaihdettavista osista. Tästä prosessista sai alkunsa uusi toleransseihin ja tarkas
Lean ja Six Sigma liittyvät pitkään laatumenetelmien ketjuun, jolla on kivetty modernin teollisen ajan laatuteknologian valtatietä 1700-luvun lopusta lähtien. Erilaisten laatu- ja tuottavuusmenetelmien syntyä on aina edeltänyt jokin merkittävä tuotteisiin… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-laatuteknologia/

Lapputekniikka nimeltä lean?

misten leikkaushoidon jälkeisen kuntoutuksen prosessin ja toimintamallin muutoksista pääkaupunkise
Lean herättää edelleen ihmeellisiä tulkintoja ja näyttää ottavan roolia erilaisissa sen piikkiin laitetuissa omituisissa väärinkäsityksissä. Hyvää tarkoittavat ihmiset tekevät vääriä asioita puoliksi oikein ja lopputuloksena on jotain, jota laitetaan Lean… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lapputekniikka-nimelta-lean/

Tiedon luominen ja Six Sigma

i. Sillä jos hänellä olisi täydellinen tieto prosessista…etti. Six Sigman perusideana on selvittää prosessin onnistumisen todennäköisyyden ja siihen vai
Six Sigman rooli on luoda läpimurtoja tiedossa ja osaamisessa, mutta ilman osaamista tiedon luomisen menetelmistä, tämä on vaikea toteuttaa ja oppiminen on http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tiedon-luominen-ja-six-sigma/

Lean Six Sigma, suorituskyky ja monimuuttujakokeet

Kuva 1. Kuvassa on kerrottu vaatimusten sekä prosessin luonnollisen ja epäluonnollisen vaihtelun a… joka sinänsä on tärkeä osa prosessin ylläpitoa
Monimuuttujakokeet tai toisella nimellä tunnettu suunnitellut kokeet (Design of Experiments - DoE) ovat tärkeä osa Lean Six Sigma -menetelmää. Onko Lean Six Sigma Six Sigmaa, jos näin merkittävä osa puuttuu? Lean Six Sigma on suorituskyvyn parannusmenetel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-suorituskyky-ja-monimuuttujakokeet/

X 4.0

n nettikaupasta. Tässä käsittämättömän monta prosessia liukuu toistensa kanssa sujuvasti. Laitteen…ka saavat asian näyttämään helpolta. Tämä prosessi lähtee paljon ennen apin lataamistani ja sen
Quality 4.0, Industry 4.0 jne. termeihin ei voi olla törmäämättä. Tähän rinnalle tulee AI (Artificial Intelligence) ja IoT (Internet of Things) termit sekä keskustelu siitä, että nämä vievät meidän työt, niks naks. Tietsikka pilvineen ja algoritmeineen he… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/x-40/

Laatu 4.0 ja sen vaatimukset organisaatiolle

knologian suuri mahdollisuus tuottavuuden ja prosessien laadun parantamiselle nähdään sekä uhkana …ittyvä organisaatio käsittelee prosesseja ja prosessien ohjausta ja hankkii kyvykkyyttä monikutkai
Tekoälyn ja automaation aiheuttamasta häiriöstä työelämään ja yhteiskuntaan on jo jonkin aikaa käyty ajankohtaista keskustelua. Tämä uuden teknologian suuri mahdollisuus tuottavuuden ja prosessien laadun parantamiselle nähdään sekä uhkana yksilölle, että … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laatu-40-ja-sen-vaatimukset-organisaatiolle/

Vähennä entropiaa – älä menetä käytettävyyttä

tavaroiden ja prosessin ongelmien löytämistä. Tässä monimutkaisuude
Entropia on luonnon ominaisuus, joka tulee ilmeiseksi kenelle tahansa, joka yrittää ylläpitää vähäisen monimutkaisuuden ja kaaoksen tilaa kolmevuotiaan huoneessa tai omalla työpöydällään. Vaikka kuinka asiat ovat paikoillaan, ne pyrkivät karkaamaan pois p… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vahenna-entropiaa-ala-meneta-kaytettavyytta/

Yritys ja erehdys vai koe? - Kokeellinen vanukas

Prosessin ongelma Ajatellaan…t. Joten epäilemme että kyseessä on kypsennysprosessin ongelma muuttuneessa olosuhteessa. Keksimme…da lopputuotetta. Tämä on perus lähestyminen prosessin parametrien selvittämisessä. Mutta mitä
Nykyään puhutaan paljon kokeilusta ja kokeista myös yhteiskunnallisella tasolla. On ollut perustulokokeilua ja teiden varsilla näkee tiemerkintäkokeiluja, mutta mikä on koe ja onko sillä eroa kokeiluun? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/yritys-ja-erehdys-vai-koe-kokeellinen-vanukas/

Onko prosessi ymmärretty väärin?

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Prosessi on käsitteenä niin yleinen päivittäisissä ke… Prosessi Yleinen määritelmä prosessille suomen kielessä liittyy tekemiseen ja akt
Prosessi on käsitteenä niin yleinen päivittäisissä keskusteluissa, että oletamme kaikkien ymmärtävän termin samalla tavalla. Mutta mitä jos käsityksemme eroavat? Oletuksessa, että ajattelemme samalla tavalla on aina se riski, että toteamme jälkeenpäin kes… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/onko-prosessi-ymmarretty-vaarin/

Hävikki ja hukka – Loss & Waste

tätä aihetta. Hävikin ja hukan käsittely prosessissa Ajatellaan… prosessimuodossa. Kuva 1. Tarkasteltava tilanne. Prosessi. Jos prosessin jommassa kummassa tai molemmissa vaiheissa
Hävikki (loss) ja hukka (waste) ovat kaksi tuttua termiä, mutta ovatko. Sanoja käytetään useissa yhteyksissä. Laadun ja tuottavuuden kehittämisen yhteydessä sana hävikki juontaa juurensa Tohtori G. Taguchiin. Hän kehitti hävikkifunktion, joka kuvaa häviki… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/havikki-ja-hukka-loss-waste/

Väärinymmärretty Lean

n järjetöntä. Pahimmillaan hukkaa poistetaan prosessin yksittäisissä vaiheissa tai organisaatioide… ennen kaikkea on siistiä sekä prosessit ovat fyysisesti rakennettu
Kuulostaako tutulta: hukan poistaminen on "pop", kypsyysarviointia suoritetaan osasto- ja aluekohtaisesti, kaikki toimintatavat tulee standardoida, valkotaulut seinille ja niiden ympärille kokoonnutaan säännöllisesti, 5S -auditointi on tärkeää, kaikkia ka… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vaarinymmarretty-lean/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät