Haku: parannus

Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa, vaikka sen tekemiseen menee aikaa alle tunti?

niin todennäköisesti taloudellista parannusta ei saavuteta. Lean …le arvoa tuottavan ajan osuutta prosessissa. Parannustoiminta kohdistetaan ja priorisoidaan tunnis
Onko sinun tuotannossasi tiedostamattomia jonoja, odotusaikoja, tuotantokatkoja, nopeuden menetyksiä tai pullonkauloja? Pystyttäisiinkö olemassa olevaa tuotantokapasiteettia käyttämään paremmin hyödyksi? Tiedätkö sinä mistä teidän yrityksenne kustannukset… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/miksi-joudun-odottamaan-sohvaa-neljae-viikkoa-vaikka-sen-tekemis/

Viiden ässän kehitystyökalu

on pidetty siivousohjelmana tai yksittäisenä parannuskampanjana. Se ei ole työtehtävien päälle lii
Usein yrityksissä törmätään ongelmiin jotka johtuvat tilan puutteesta. Tilan puute voi olla tietotekniikan puolella, toimistossa tai tuotannossa. Tietokone tökkii ja kaatuilee ennustamattomasti. Serverissä ei riitä kapasiteetti, muisti on loppu. Tuotannos… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/viiden-aessaen-kehitystyoekalu/

Toyotan johtamiskäytännöt - TOYOTA KATA

parannuskata… että organisaation parannus satunnaisten parannuskampanjoiden sijaan. Jatkuvan parantamisen… Johtaminen Toyotalla Parannus Johtajalla tulisi olla ensi käden kokemusta parannuskatan mallista. Ja tietoa siitä
Osataanko johtaa? Ujostellaanko työntekijöitä? Pelätäänkö työntekijöiden reaktioita johtamistilanteissa? Johdetaanko organisaatiota raporteista saatujen tuloslukujen perusteella? Pitäisikö johdon mennä katsomaan mitä tehtaan lattialla prosessissa oikea… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/toyotan-johtamiskaeytaennoet-toyota-kata/

Menetelmäkeskustelusta parantamiseen

lehdessä oli erinomainen kirjoitus parannustoiminnan tulevaisuudesta …. Parannustoiminta ei ole tulevaisuudessa niinkään tekn… että parannustoiminnasta puhutaan kuin uskonnosta. Asiasta
Lean -yhdistyksen syksyn 2012 seminaarissa Richard Alloo kuvasi erinomaisesti miten parannustoiminta Toyotalla on organisoitu. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/menetelmaekeskustelusta-parantamiseen/

Lean on vain käytännön tekemistä, vai ei?

mikä ryhmä parannukset teki. 10 prosenttia parannustuloksista tulee hänen mukaansa henkilökunnal… on kriittinen tekijä parannuskulttuurissa. Johdon tehtävä on balansoida os
Uskomatonta, että kukaan maailmassa ei ole oppinut soveltamaan Toyotalla opittuja menetelmiä yhtä hyvin kuin Toyota. Toyotan tuotantosysteemin ydin perustuu useiden lähteiden mukaan imuohjauksesta, paikan päälle menemisestä, toisen kunnioittamisesta ja no… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-on-vain-kaeytaennoen-tekemistae-vai-ei/

Lean -aktiviteettien kohdistaminen – tuottoisat Lean -aktiviteetit

Mikäli kaikkiin toimintoihin suoritetaan parannustoimenpiteitä…merkkilaskelman valossa kaikkien toimintojen parannuspanostuksen kannattavuuden voi kyseenalaistaa
Kehityskohteen määrittäminen on yksi hankalimmista asioista, mikäli projektilla halutaan saada todellisia tuottoja. Leanin ympärillä ajatellaan usein, että poistamalla hukkaa saavutetaan aina tuottoja tai säästöjä. Tämä on yleinen käsitys, mutta väärä pää… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-aktiviteettien-kohdistaminen-tuottoisat-lean-aktiviteetit/

Jokainen parannus vaatii muutoksen, mutta vain harvat muutokset johtavat parannukseen

ei paranna. Parannus Parannus on jotakin syvempää. Parannus muuttaa nykyisen hyvän ja stabiilin tilan pa… parannusyrityksistä johtaa todelliseen parannukseen.
Teemme joka päivä muutoksia tai vaihdoksia – korjaamme ja vaihdamme erilaisia asioita. Korjaamme rikkinäisen lampun, vaihdamme syksyisin ja keväisin autonrenkaat, reklamoimme, valitamme ja vaadimme muutoksia ja parannuksia. Nämä kaikki ja monet muut ovat … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/jokainen-parannus-vaatii-muutoksen-mutta-vain-harvat-muutokset-j/

Lean ja suorituskyvyn mittaaminen tasapainotetulla tuloskortilla (Balanced Scorecard)

strategisten tavoitteiden kehittämisessä ja parannustarpeiden tunnistamisessa sekä johtamisessa… parannustoimintaan…n ja kuinka varmistetaan näihin kohdistuvien parannustoimenpiteiden onnistuminen. Organisaatiossa
http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-suorituskyvyn-mittaaminen-tasapainotetulla-tuloskortilla/

Lean projektien onnistumisessa on toivomisen varaa, vain 2% lean projekteista saavutti asetetut tavoitteet!

vielä vähemmän ymmärretään Leanin keskeistä parannusmenetelmää ongelmanratkaisua ja sen avainasem… Mistä parannus tulee Tutkittaessa Toyotan tehtaita havait
Toyotaa on ylistetty ja ihailtu niin autoista kuin johtamistavasta. Eikä syyttä. Yritys on noussut autonvalmistajien kärkeen, kunnes pari vuotta sitten tuli "takapakkia". Toyotan autot käyttäytyivät (kiihtyivät) ennakoimattomasti. Epäiltiin polttoainesyöt… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-projektien-onnistumisessa-on-toivomisen-varaa-vain-2-lean-p/

Kolmannen generaation Six Sigma 3.0

menoaika palveluprosesseissa toi merkittäviä parannuskohteita. Kursseillamme tämä on näkynyt niin…a suunnattiin kohti markkinoinnin ja myynnin parannusta
Six Sigma menetelmä kehitettiin yli 20 vuotta sitten. Virallinen syntymäpäivä oli 15.1.1987, kun Motorola rekisteröi Six Sigma nimen ja merkin. Ennen tätä menetelmää oli muotoiltu lähes 10 vuotta. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kolmannen-generaation-six-sigma-3.0/

Lean -talo: virtausta ja parannusta

laadun parannusja muu on mekaanista. Toyota Kata tarkoittaa parannus onko organisaatio saanut aikaan parannusta vai ei. Jos läpimenoaika ei ole lyhentynyt
Leaniä tulvii ovista ja ikkunoista sisään ja lukijan täytyisi ymmärtää, mitä Lean tarkoittaa. Lean yleensä trivialisoidaan. Lean mielletään ohjelmaksi, jolla saadaan nostettua tehokkuutta toiminnassa. Siistitään paikat ja aletaan tehdä asioita fiksusti ja… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-talo-virtausta-ja-parannusta/

Ovatko Six Sigma -projektit aina massiivisia?

joissa parannustoiminta on priorisoitu korkealle ja siitä on… parannusta… sekä ne ovat tehokkaampia. Parannus lähtee aina ideasta
Ovatko Lean Lean Six Sigma -projekteja pidetään aina massiivisina rypistyksinä. Tämä kuva on monilla, varsinkin niillä, jotka eivät ole vetäneet yhtään projektia tai takana on vain yksi tai kaksi projektia. Todellisuus on kuitenkin usein toinen. Selvityst… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/six-sigma-projektit-aina-massiivisia/

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - osa 2

tai parannushankkeen alussa on kuinka konkretisoida asia.…1 Kahdeksan askelta kohti prosessin parannusta. Artikkeli käsittelee askelta 2 Kriittis…n tai tutkitaan väärää prosessia jää haluttu parannus tapahtumatta
Tyypillinen haaste kehitys- tai parannushankkeen alussa on kuinka konkretisoida asia. Mikäli tämä on vaikeaa, voit olla varma, että tarkastelet asiaa väärältä tasolta. Yksi tärkeimmistä asioista on pystyä määrittelemään tarkasti mitä tutkia ja parantaa se… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannustarpeen-tunnistaminen-kahdeksan-askeleen-menetelmaellae-1/

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - osa 1

tai parannushankkeen alussa on…sori Ramun luoma kahdeksanvaiheisen prosessinparannustarpeiden tunnistusprosessiin. Tätä prosessia…tta tätä menettelyä voidaan käyttää jokaisen parannusaktiviteetin arvioinnissa. Tämä artikkeli käs
Tyypillinen haaste kehitys- tai parannushankkeen alussa on, kuinka asia konkretisoidaan. Mikäli tämä on vaikeaa, voit olla varma, että tarkastelet asiaa väärältä tasolta. Seuraavat kahdeksan vaihetta on professori Ramun luoma kahdeksanvaiheisen prosessinp… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannustarpeen-tunnistaminen-kahdeksan-askeleen-menetelmaellae-/

Parannustarpeen tunnistaminen kahdeksan askeleen menetelmällä - Johdanto

arjan aika. Yhdeksänosainen sarja käsittelee parannuskohteiden valintaa. Paranustarvekohteet voiva… tai parannushankkeen alussa on… jolla voit varmistua parannustarpeen tärkeydestä ja päätöksen luotettavuud
Yhdeksänosainen sarja käsittelee parannuskohteiden valintaa. Paranustarvekohteet voivat olla ongelmia, haasteita, muutostarpeita tai mitä tahansa mihin haluat saada aikaan muutosta. Tyypillinen haaste kehitys- tai parannushankkeen alussa on, kuinka asia k… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannustarpeen-tunnistaminen-kahdeksan-askeleen-menetelmaellae-2/

Mihin laatu ja laatujohtaminen on menossa

levaisuudessa ja mihin toivotaan suorituksen parannusta…teen. Lean yleistyy kaikkialla. Myös yksilön parannus ja kehitys tulevat korostumaan. Tämähän on j
Maailman laatukonferenssissa WCQI (ASQ Word Conference on Quality and Improvement), joka pidettiin Minneapolisissa 18.-20.5.2009, käytiin mielenkiintoista keskustelua uusista laatusuunnista ja menetelmistä. Konferenssiin osallistui n. 2000 henkilöä ympäri… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mihin-laatu-ja-laatujohtaminen-on-menossa/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? - Osa IV

an yksi ohjaustekijä lisää nro. 4. Riittävää parannusta ei saavuteta. Cpk nousee 0…sinänsä merkittävä parannusorjuutetaan laskentaan. Tehokas ja tehoton parannusstrategia Koska aikaisemmassa esimerkissä e
Osataanko hyödyntää tietokonetta informaatioaikakaudella datan käsittelyyn? Tietokoneita käytetään kirjoituskoneen ja perinteisen postin korvaavaan toimintaan? Tämäkin tuo ”tehokkuutta”, mutta tuoko riittävästi, vai tukkiiko helppous meidät ajankäytön. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iv/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta – tilastoista? - Osa III

joka ohjaa tekijänsä parannusvaiheessa kokeellisesti tehtävään datan luomi
Eletään ”informaatioaikakautta”. Tästä esimerkkinä vanhan paperitehtaan tiloihin tulee Google. Paperi muuttuu binääriseksi. Dataa – tietoa – on numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, josta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-iii/

Arvoa palveluihin ja tuotteisiin – Uusi lähestymistapa Leaniin

joilla parannustiimi voi analysoida…vuuden kasvattamista käänteisesti normaaliin parannustoimintaan verrattuna. Normaalisti nostetaan …teellisen tulevaisuuden kuvan ja tarvittavat parannustoimenpiteet. Tätä kokonaisuutta kutsutaan st
Nyt puhutaan paljon Leanista, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/arvoa-palveluihin-ja-tuotteisiin-uusi-laehestymistapa-leaniin/

Lean Six Sigma - miksi se on tehokas, mitä sillä saavutetaan

odostaa äärimmäisen tehokkaan liiketoiminnan parannusmenetelmäyhdistelmän …ys ja pitkäaikaisuus johtuu Liiketoiminnan parannusmenetelmiä tulee ja menee. Yleensä näiden eli
Lean Six Sigma on hybridi, yhdistelmä, kahdesta hyvin tehokkaasta menetelmästä Lean ja Six Sigma. Miksi yritys ei voi käyttää vain Leania tai Six Sigmaa? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät