Haku: parannus

Tuottavuuden parannus ja mallit

kkokauppaan www.laatutieto.fi Tuottavuuden parannus ja mallit …parannusmuutos… Tehdäänkö parannuskohteen valinta… Kuinka parannus testataan…tai tuottavuusparannusta mutta eipä ole suunnitelmiakaan
Vaativin asia tuottavuuden parannuksessa on määrittää liiketoiminnan ongelma, jonka edessä olemme. Ihmiset kaikilla tasoilla pyrkivät välttämään tämän ja hyppäävät suoraan ratkaisuun, työkaluihin. Se mitä meidän tulee tietysti tehdä on suorittaa testejä/k… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuuden-parannus-ja-mallit/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä…kurssia toukokuussa 2014 ja varsinaiset parannustoimenpiteet on otettu käyttöön elokuussa 201
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelucase/

Lean -teesien maailma

että parannustoiminta eli organisaation suorituskyvyn para…konaisuus tuottaa organisaation tuloksen. Parannustoiminta…n osaamista. Tämä muodostaa tietyllä tavalla parannussysteemin. Parannussysteemin osia ovat manage
Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymmen. Miksi edelleen tuottavuuden kehitys laahaa? Onko Leanissa päästy eteenpäin? On toki helppo yhtyä yleisiin ja kohtalaisen helposti lausuttaviin teeseihin: luottamus, johto mukana, sana pitää, oikeud… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-teesien-maailma/

Lean Six Sigma ja simulointi

n kirjoja ja toteuttamalla yksi tai useampia parannusprojekteja. Erillinen sertifikaatti vaatii…a parannuksen simulointi Eräs vaikeimmista parannusprojektin vaiheista on itse parannusmuutoksen
Lean Six Sigman yksi merkkipaalu ohitettiin 27.1.2014, kun Six Sigma -menetelmästä julkaistiin suomeksi SFS/ISO -standardit 13053-1 ja 13053-2. Standardit ovat: "Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma osa 1: DMAIC-menetelmä" ja "Pro… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-simulointi/

Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä

parannuskohteen tunnistamiseksi …. Teorian hallitseminen mahdollistaa parannustoiminnan soveltamisen toimialariippuvasti. P
Lean on ihmisten johtamista (leadership) ja tekniikkaa (engineering). Johtamisen tukena toimivat psykologia ja johtamisteoriat. Tekniikassa tukena toimivat toimintaa säätelevien lainalaisuuksien ymmärtäminen ja kvantitatiiviset analyysit. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/arvovirtakuvauksen-kaeyttaeminen-operatiivisessa-analyysissae/

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

nistetaan liiketoiminnan kannalta merkittävä parannuskohde. Tunnistetaan merkittävimmät vaihtelun…parannus jos parannus ei liiketoiminnan kannalta kohdistu oikeaan
Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma -menetelmä eteenpäin yritystoimintaa on jatkuvan väittelyn kohde. "Koulukunnat" pyrkivät todistamaan oman kantansa parhain päin. Objektiivinen asioiden tarkastelu saa jäädä taka-alalle. Tämä väittely saa jopa kiihkomiel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastollinen-prosessinohjaus-vaihtelun-tunnistamisessa/

Aikavaihtelu

n olevan kolmekymmentä prosenttia. Parannustoimenpiteet RTY
Tilausten ja tuotteiden välisten aikojen vaihtelun vaikutus yritysten tai organisaatioiden tuottavuuteen on merkittävä. Jos tilaukset tulisivat aina samalla nopeudella, niiden aikaväli ei vaihtele. Jos tuotteet yrityksessä tehtäisiin aina samalla nopeudel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuotteen-tai-palvelun-muodostumisajan-vaihtelu/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

 kuinka tuotetaan hyviä tuotteita ja mihin parannus tulee toteuttaa. Tuotanto… tulee arvon tuottamisen suhteen parannustoimenpiteet kohdistaa vaiheeseen yksi. Toime
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Parannusmenetelmän valinta on ollut kautta aikain kes…htenä teemana tässä konferenssissa oli laadunparannusmenetelmien valintaan liittyvät ongelmat
Menenkö lääkäriin vai yritänkö hoitaa ”flunssan” kotikonstein? Vai onko minulla sittenkään flunssa vai jokin vakavampi sairaus? Nämä samat kysymykset voidaan esittää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä koskivat ne sitten yksilöä, perhettä, yhteisöä, organ… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kaeytaetkoe-oikeaa-parannusmenetelmaeae/

Laatu puhuttaa Suomessa

ohjaus ja parannus organisoidaan. Kuva 7. Juranin Trilog…on laadun tekemisen kolmas elementti. Laadun parannus on ennakoivaa toimintaa… ohjaus ja parannus ovat ennakoivaa toimintaa. Ennakoiva toimint
Viimeaikaiset kirjoitukset Kauppalehdessä (13.8.2013) ja Kalevan pääkirjoitus (1.9.2013) ovat nostaneet esiin Suomalaista laatutasoa. Kirjoitukset pohjautuvat Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ –American Society for Quality) tekemään tutkimukseen laatutasoist… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laatu-puhuttaa-suomessa/

Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

osprojekti. Six Sigma perustuu tieteelliseen parannusmetodiin…ta ajattelua ja menetelmiä. Six Sigma ei ole parannusohjelma vaan suorituskyvyn … parannusmenetelmä. Six Sigma on menetelmä
Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaa… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/nollavirheajattelusta-six-sigmaan/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

on ja psykologian merkitystä johtamisessa ja parannustoiminnassa. Hänen mukaan johdolla täytyy oll…luvun laatua ja laadun parannusta. Vuoden 2013 takana on epäonnistumisia
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigman-vaikuttajat-hall-of-fame/

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

ormaation avulla. Molemmat Lean ja Six Sigma parannusstrategiat muodostuvat viidestä kysymyssarjas… parannus ja ohjaus Leanissa ja Six Sigmassa Näin m
Paras tapa parantaa systeemin suorituskykyä ja kapasiteettia on johtaa vaihtelua. Vaihtelu on johtamisen vaakakupin toisella puolella, jolla voidaan hallita toisen puolen hukkien lisääntymistä - alhaista läpimenoa, alhaista käyttöastetta ja pitkiä läpimen… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/avain-parannukseen-ja-innovaatioihin-vaihtelua-pienentaemaellae/

VSM (Value Stream Mapping) - Arvovirtakuvaus

prosessikuvaus voi myös paljastaa niin monia parannusmahdollisuuksia niin monissa paikoissa… jota käytetään parannustarpeen konkretisoimiseen…o prosessin yhdeksi kuvaksi. Priorisoi parannuskohde arvovirrassasi Yleensä asiakas määrit
Prosessien kehittämiseen on olemassa lukuisia eri tapoja. Yksi yleisesti käytetty konsepti on arvovirtakuvaus, VSM (Value Stream Mapping), jossa kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat yhdelle loma… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vsm-value-stream-mapping-arvovirtakuvaus/

Onko kaikki erilaista vai ei?

halutaan saada tuottavuuden tai tehokkuuden parannusta
Ennen tieteellistä lähestymistapaa asioita ratkottiin järjen ja päättelyn perusteella. Tässä lähestymistavassa ongelmana oli hitaus ja usein väärin tehdyt johtopäätökset. Maapallon oletettiin olevan litteä, ajateltiin että kaikki ulkoplaneetat kiertävät m… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/onko-kaikki-erilaista-vai-ei/

5W2H -menetelmä ongelman rajaamisessa ja ratkaisemisessa

tai parannusideoiden kehittämiseen. 5W2H …istamisessa tai analysoimisessa Ratkaisu ja parannus
5W2H -menetelmä on monipuolinen konsepti. Työkalua käytetään ongelmanratkaisussa ongelman rajaamiseen ja/tai parannusideoiden kehittämiseen. 5W2H -menetelmä sekoitetaan usein 5 x miksi analyysiin. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/5w2h-menetelmae-ongelman-rajaamisessa-ja-ratkaisemisessa/

Ongelmanratkaisu ja parantaminen

Tässä sinulle protokolla helpottamaan parannusprojektisi toteuttamista… Määritä parannuskohde ja valitse arvovirta 1. Määritetään … Kuvaa nykytila ja suunnittele parannus 3. Arvovirtakuvaus
Formuloissa renkaiden vaihtoon menee muutama sekunti. Ymmärrän, että niissä piireissä vaihtoa on treenattu satoja tai tuhansia tunteja. Ei ole sattumaa, että he ovat todella nopeita. Kaikki turhat liikkeet ja hukka on karsittu pois, kaikki liikkeet on huo… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/ongelmanratkaisu-ja-parantaminen/

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta

kuinka laadun parannus ja siitä seuraavan tuottavuuden paraneminen …ttomuuden perussyy. Se on liian hidas laadun parannus ja liian vähän innovaatioita. Kuva 3.
Yrityksissä ja erityyppisissä organisaatioissa on vuosisatoja kasvatettu tuottavuutta. Usein on onnistuttu, mutta usein on myös epäonnistuttu. Suomessa teollisuuden ja palveluiden tuottavuuden kasvu (BKT) on hiipunut tasaisesti 1970 luvulta tähän päivään … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/ajatuksia-tuottavuuden-parantamisesta/

Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat?

isia menetelmiä.   Lean ja Six Sigma ovat parannusmenetelmiä. Jos niitä käytetään oikein… että tekemämme muutos on parannus jotta tulos olisi parannus
En malta olla siteeraamatta juuri ilmestynyttä professori Esko Valtaojan kirjaa ”Kaiken käsikirja – Mitä jokaisen tulisi tietää” (Ursa, 2012). En siksi, että alkujaan opiskelin kvanttifysiikkaa, vaan siksi, että kirja on erinomainen ja kuvaa hyvin tiedett… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitkae-ovat-six-sigman-ja-leanin-teoriat/

Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä? OFAT vai DoE?

Onnistuuko tuottavuuden ja laadun parannus Parannus Todellisuudessa suurien muutosten … ja parannus mahdollistuu. Katso Minitab Anova … siis parannusinvestointi
Saat loistavan idean, joka näyttäisi ratkaisevan työ- tai vapaa-ajan ongelmasi. Kuinka toimit? Ideaa on testattava ja kokeiltava, toteutuuko idea ja saatko haluamasi tuloksen tai tuoton. Yksinkertaista, eikö totta! Muutat yhden asian ja toteat, mitä tapah… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/muutanko-yhtae-tekijaeae-vai-useita-tekijoeitae-ofat-vai-doe/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät