Haku: parannus

Lainalaisuudet – tehdasfysiikka

on osattava analysoida mihin parannustoimenpiteet suunnataan. Tehdasfysiikka autta…äytyy tehdä myös oikeita asioita. Kuva 3. Parannus ei ole työkalupakki vaan looginen osa liiket
Operaatioiden johtaminen ja siihen liittyvät päätökset vaikuttavat merkittävästi toimitusaikoihin, valmistuneiden tuotteiden tai palvelujen määrään, kertyvään työjonoon tai työmäärään, kapasiteettitarpeeseen sekä etenkin tuotantokustannuksiin. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lainalaisuudet/

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!

verkkokauppaan www.laatutieto.fi Laadun parannus Laadun parannus Six Sigma … Suorituskyvyn parannus eli breaktrough …parannus Miten parannus on mahdollista toteuttaa
Laadun parannus, Quality Improvement, on väärin ymmärretty vai onko!? Laadun parannus Six Sigma -tasolle on radikaalia systeemin ja prosessin suorituskyvyn muuttamista niin, että se tuottaa jatkuvasti parempia palveluja ja tuotteita virhetasolla, joka on … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laadun-parannus/

Unohdettu laadunohjaus?!

jolla saadaan merkittävä parannus aikaan. Alkujaan malli on Japanista Hitachil… jota voidaan pienentää parannustoimin esim. Lean Six Sigma. Laadunohjaus ei
Olen vuosien kuluessa huomannut ja samalla ihmetellyt suomalaisten yritysten laadunohjauksen tilaa. Kovin monesta yrityksestä näyttää "laadunohjaus" puuttuvan kokonaan tai ainakin sen toimintaperiaatteen ymmärtäminen. Onko laadunohjaus unohdettu vai eikö … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/unohdettu-laadunohjaus/

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

www.laatutieto.fi   Six Sigma on laadunparannusmenetelmä… jotta voit suoraan kohdistaa parannustoimenpiteet kaikista yleisimpään ongelmaan. …parannusprojektien tulokset. Ohjauskortit auttavat my
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna

täytyy nostaa tehokkuusreunaa. Parannuspotentiaali tässä linjassa on vähäistä. Tehok…en bufferiportfolio on mahdollinen tai mihin parannus kannattaisi ensisijaisesti kohdistaa. Laa
Jatkuvasti törmään keskusteluun jaksoajan (jotkut käyttävät termiä läpimenoaika) lyhentämisestä. Olen havainnut, että aina ei muisteta miksi aika on ja mistä se muodostuu. Jos lyhentynyt aika voidaan hyödyntää kaupankäynnissä ja muuttaa tuottajalle arvoks… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vaihteluun-suojautuminen-ja-tehokkuusreuna/

Tehokkuusreunan tunnistaminen

täytyy nostaa tehokkuusreunaa. Parannuspotentiaali tässä linjassa on vähäistä. Tehok… sekä arvioimaan parannuspotentiaalia ja kohdetta. Mitä kauempana täht
Tehdasfysiikasta on sanottu, että se on teknistä. Valmistus ja tuottaminen ovat teknistä, onpa kyseessä tuote- tai palveluliiketoiminta. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tehokkuusreunan-tunnistaminen/

Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!

änen johtamisideansa oli syvällinen tieto ja parannus. Aika näyttää
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/gurujen-laatuopit/

Lean Six Sigma ja Kaikaku

ds Demingin toisen maailmansodan jälkeisestä parannus vähentäminen jaetaan myös kahteen eri parannusluokkaan… Kuva 2. Kaksi erilaista parannusta tarvitaan
Lean Six Sigman tarkoituksena on eliminoida vaihtelua palvelu- ja tuotanto-operaatioista. Vaihtelu esiintyy ajassa – tilausten saapumisväli vaihtelee, työajat vaihtelevat - ja syntyy pitkät läpimenoajat. Samoin vaihtelua voi esiintyä ominaisuuksissa – mak… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-kaikaku/

Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?

mihin parannustoimenpiteet tulisi kohdentaa
Ajasta on tullut entistä tärkeämpi tekijä palveluorganisaatioiden kilpailussa. Palveluja on yllin kyllin kaikkialla. Yrityksiin kohdistuvaa kysyntää, kasvua, rajoittaa laatu ja saatavuus. Aikatekijä mielletään laaduksi, mutta samalla se usein on mittari s… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palveluprosessin-ketteryys/

Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen

rry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Parannus on aina projekti. Parannus ei ole ohjelma…iselta tasolta taktiseen ja operatiiviseen Parannustoiminta liitetään paikalliseksi ja operatiiv
Parannus on aina projekti. Parannus ei ole ohjelma, mutta ohjelma jolla haetaan parempaa, voi johtaa parannukseen, jos se pitää sisällään joukon projekteja. Projektilla tulee olla järkevä päämäärä, aikataulu, oikea kohde ja oikean suuntaiset sekä toimivat… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/virtauksen-parantaminen/

Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?

  Parannusta tapahtuu päivittäin jokaisessa organisaati…amalla säilytetään työhyvinvointi. Jatkuva parannus Jatkuva parannus on aktiviteetti
Parannusta tapahtuu päivittäin jokaisessa organisaatiossa. Jopa niissä, joiden tilanne on huono. Tiivistetysti tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstö selviytyy tästäkin päivästä ja näistäkin toimituksista, asiakkaista, potilaista tekemällä lukuisia pieniä … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannanko-liiketulosta/

Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015

ohjaus ja parannus. Prosessiajattelu … ohjaus kuin parannuspotentiaalit ja vaiheisiin liittyvät riskit … tai parannusosiosta tai onpa kysymys asiakasvaatimuksista
Prosessimaisen toimintamallin (process approch) näkee sekoittuvan usein prosessien kuvaamiseen (process mapping). Ne ovat kaksi eri asia. Prosessimainen toimintamalli yleistää kohteen niin, että siihen on helppo soveltaa laadun kolmijakoa: suunnittelu (qu… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/prosessimainen-toimintamalli/

Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö! - Kuinka lasketaan tarvittavien parannusprojektien määrä?

laadun parannus resursseja vähentämällä… Parannus on aktiviteetti…imurtoparantamisen vaikuttavuus Läpimurtoparannus Läpimurrossa tarvitaan erityisiä menetelmi
Suomessa on lähes vuoden ajan keskusteltu pääministeri Juha Sipilän ja hallituksen vaatimasta tuottavuushypystä, joka muodostui kolmesta osasta: Hallituksen toimenpiteet (verot ja maksut) 5 %, työmarkkinoiden toimenpiteet (palkat ja työaika) 5% sekä yrity… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuus/

Riskiperusteinen ajattelu – Risk Based Thinking (RBT)

0 organisaation on määritettävä ja valittava parannusmahdollisuudet ja toteutettava tarvittavat to
Elämme kasvavien riskien aikaa – on ympäristöriski ilmaston lämpenemisestä ja sen mukanaan tuomista luonnonilmiöistä, on arabikevään aiheuttama sotien ja "kansainvaelluksen" riski, on talouden ja kasvun riski, on työpaikan menettämisen riski. Elämme yleis… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/rbt/

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma

Laadun parannus ja sen mahdollisuus Laadun toinen puoli on… yksikön parannus on ilmeisesti seurausta 1990… Lean Six Sigma Yksi keskeisistä parannusmenetelmistä palvelu
Erinomainen laatu palveluissa ja tuotteissa takaa kestävät taloudelliset tulokset, koska palvelut ja tuotteet, jotka ovat erinomaisia kilpailijoihin nähden myyvät enemmän ja niiden tuottaminen on halvempaa ja nopeampaa. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelun-ja-tuotteiden-laatu-ja-lean-six-sigma/

VSM - mihin tätä käytetään?

arning to See. Kokonaisuuden kuvaus ja siitä parannuskohteiden valitseminen toteuttaa Tri W. Edwar…n tarkoituksena on auttaa parannustöksiä. Kuvauksen tarkoituksena on auttaa parannustoimenpiteiden kohteiden valinnassa
Olet saanut tehtäväksesi parantaa yksikkösi tuottavuutta ja palvelun laatua. Mietit ehkä mitä pitäisi tehdä. Takaraivossa kuumottaa ajatus… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vsm/

Tuottavuuden parantaminen - onko sama mitä aikaa lyhennät? Ei

joka automaattisesti tuo parannusta ja tuottavuuden kasvua. Jossain tilanteiss
Tuottavuuden parantaminen on kaikkien huulilla, etenkin näin alhaisen ja laskevan kysynnän aikana. Lääkkeeksi tarjotaan leikkauksia, säästöjä. Toinen suunta ja samalla mielenkiintoinen eli tuotoksen kasvattaminen jää vähemmälle huomiolle. Tuottavuudesta o… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuuden-parantaminen/

Parannustoiminnan kohdistaminen

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Parannustoiminnan kohdistaminen oikeaan kohteeseen on… joka ohjaa parannustoimenpiteitä juuri tähän suuntaan
Parannustoiminnan kohdistaminen oikeaan kohteeseen on oleellinen osa yrityksen kilpailukyvyn parantamista. Jos kohde valitaan väärin eli parannetaan kohdetta ja toimintaa, joka ei ole liiketoiminnan etenemisen este, tulosta ei synny. Laskennallisesti muod… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannustoiminnan-kohdistaminen/

Lean -toiminnan lainalaisuudet

parannus ei vastaa siihen asetettuja odotuksia…lainalaisuuksien kanssa. Ihmisten mielikuvat parannustoimenpiteiden suunnasta ja vaikutuksista eiv… ilmeinen hukka myöhempiä parannustoimenpiteitä varten. Niitä tarvitaan myöhemm
Aikatekijä on noussut keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnassa ja yrityksissä. Lainsäätäjä asettaa erilaisia aikarajoitteita tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle erilaisten palvelutakuiden muodossa. Yritykset asettavat yhä tiukempia toimitusaika- ja toimi… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-toiminnan-lainalaisuudet/

Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa

Tuottavuuden parannus ja mallit y…ööri voi tunnistaa olemassa olevan systeemin parannusmahdollisuudet
Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä kehitettäessä tuottavuutta ja kannattavuutta. Lean ja hukan poisto on lisännyt jatkuvasti suosiotaan ja samalla siihen kohdistuneet taloudelliset odotukset ovat myös kasvaneet. Valitettavan moni ilmoitt… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-konfliktissa-kustannuslaskennan-kanssa/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät