Haku: operaatiotutkimus

Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna

kä kehitetty menetelmiä tämän lyhentämiseen. Operaatiotutkimus auttaa määrittään millainen bufferiportfolio…soitumista. Tehdasfysiikka on popularisoinut operaatiotutkimusta. Hopp ja Spearman ovat luoneet 27 lainalai
Jatkuvasti törmään keskusteluun jaksoajan (jotkut käyttävät termiä läpimenoaika) lyhentämisestä. Olen havainnut, että aina ei muisteta miksi aika on ja mistä se muodostuu. Jos lyhentynyt aika voidaan hyödyntää kaupankäynnissä ja muuttaa tuottajalle arvoks… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vaihteluun-suojautuminen-ja-tehokkuusreuna/

Lean -toiminnan lainalaisuudet

Operaatiotutkimus Operaatiotutkimus
Aikatekijä on noussut keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnassa ja yrityksissä. Lainsäätäjä asettaa erilaisia aikarajoitteita tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle erilaisten palvelutakuiden muodossa. Yritykset asettavat yhä tiukempia toimitusaika- ja toimi… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-toiminnan-lainalaisuudet/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät