Haku: mittaussysteemi

Lean Six Sigma -osaaminen – ketjuta ja kehity

keinoja sekä datan laadun tarkastelukeinoja. Mittaussysteemin analyysi laajennettuna eri datatyypeille vo
Six Sigma -osaaminen on kansainvälistä valuuttaa. ISO 13053-1/2 -standardin julkaisun myötä otettiin hyppy laadun parannustoiminnassa eteenpäin. Laatuteknologia (Quality Engineering) ja yksi johtavista instituutioista (ASQ) on määrittänyt, mitä laatuinsin… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-osaaminen-ketjuta-ja-kehity/

Vaatiiko asiakkaasi MSA-tuloksia?

Mittaussysteemin analyysi … Tässä kaikessa kapulakielessä mittaussysteemillä tarkoitetaan tuotteen tai prosessin ohjau… akronyymiä SWIPE voi käyttää muistisääntönä mittaussysteemin keskeisistä osista
Asiakkaan hankintainsinööri kyselee MSA-tulosten perään, mitä teet? Vakuutatko hyvällä selityksellä, teetkö analyysiraportin suomeksi ja pelaat aikaa vai toimitatko tulokset? Älä ainakaan panikoi, sillä Minitab auttaa analyysissä ja tulosten esittämisessä… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vaatiiko-asiakkaasi-msa-tuloksia/

Mihin tietoon voi luottaa?

Yleensä mittaussysteemin analyysi aloitetaan tarkastelemalla mittaus…mittaussysteemin…nopea tapa saada käsitys nykytilasta. Kun mittaussysteemi läpäisee tyypin 1 tarkastelun
Uskoisitko, että suomalaisten juoman kahvin arvo ylitti yhden prosenttiyksikön bruttokansantuotteesta vuonna 2017? Hyvä että et, koska väite on täyttä puppua. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mihin-tietoon-voi-luottaa/

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

. Mittaussysteemin täytyy olla riittävä erottelemaan prosessim
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

mittaussysteemin analysointi
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelucase/

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

tarvitaan yli 300 datapistettä.   4. Mittaussysteemin suorituskyky … että mittaussysteemin virhe on mahdollisimman pieni. Mikä on pien…erottelusuhteet eri datakäytön kohteissa. Mittaussysteemin suorituskyvyn arvioinnissa voidaan havaita
Paras tapa parantaa systeemin suorituskykyä ja kapasiteettia on johtaa vaihtelua. Vaihtelu on johtamisen vaakakupin toisella puolella, jolla voidaan hallita toisen puolen hukkien lisääntymistä - alhaista läpimenoa, alhaista käyttöastetta ja pitkiä läpimen… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/avain-parannukseen-ja-innovaatioihin-vaihtelua-pienentaemaellae/

Mitä pitäisi ymmärtää datasta - tilastoista? - Osa I

auttaa datan luotettavuuden selvittämisessä. Mittaussysteemin luotettavuuden tutkimisen
Eletään informaatioaikakautta, on olemassa dataa – tietoa – numeraalisessa ja ei-numeraalisessa muodossa, tästä datasta pitäisi päätellä jotain. Katsot mihin tahansa, ympärilläsi on vuorittain – gigatavuja – dataa. On vuosikatsauksia, neljännesvuosikatsau… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitae-pitaeisi-ymmaertaeae-datasta-tilastoista-osa-i/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät