Haku: laatu

Mietteitä korrelaatiosta ja kausaliteetista

Laatutyössä päädytään hyvin usein tilanteisiin
Monet eri alojen, kuten terveystieteen, sosiaalitieteen, taloustieteen tai käyttäytymistieteen tutkimukset keskittyvät kausaalisuuteen eivätkä niinkään assosiaatioon. Kausaalisuus tarkoittaa syyn ja seurauksen tutkimista. Vastaavasti assosiaatiota tutkitt… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mietteita-korrelaatiosta-ja-kausaliteetista/

Kahden moniulotteisen SPC-kortin laskeminen Minitabilla

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Johdanto Tilastollisen prosessino
Tilastollisen prosessinohjauksen (SPC, Statistical Process Control) historia alkaa vuodesta 1924. Tohtori Walter A. Shewhart työskenteli tällöin Bellin laboratorioiden palveluksessa ja esitteli esimiehelleen ensimmäisen yhden muuttujan SPC-kortin. SPC-kor… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kahden-moniulotteisen-spc-kortin-laskeminen-minitabilla/

Tuottavuuden parantaminen - onko sama mitä aikaa lyhennät? Ei

ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Copyright … www.laatutieto.fi Meidät löydät Facebook Linkedin…laatuvika… ja läpimenoaikaa.   Demonstraatio laatuvikojen vaikutuksesta teholliseen aikaan.
Tuottavuuden parantaminen on kaikkien huulilla, etenkin näin alhaisen ja laskevan kysynnän aikana. Lääkkeeksi tarjotaan leikkauksia, säästöjä. Toinen suunta ja samalla mielenkiintoinen eli tuotoksen kasvattaminen jää vähemmälle huomiolle. Tuottavuudesta o… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuuden-parantaminen/

Big Data - Suuri mahdollisuus vai suuri erehdys

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Big datasta puhutaan tällä hetkell
Big datasta puhutaan tällä hetkellä paljon. Monet tutkijat tutkivat asiaa ja kirjoittavat siitä. Yliopistot ja muut oppilaitokset kehittävät koulutusohjelmia siihen liittyen. Big datan myötä on jopa syntynyt uusi datatieteilijän (Data Scientist) ammatti, … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/bigdata/

Parannustoiminnan kohdistaminen

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Parannustoiminnan kohdistaminen o… laatuun sekä jaksoaikoihin ja palvelutasoon. Kuvas
Parannustoiminnan kohdistaminen oikeaan kohteeseen on oleellinen osa yrityksen kilpailukyvyn parantamista. Jos kohde valitaan väärin eli parannetaan kohdetta ja toimintaa, joka ei ole liiketoiminnan etenemisen este, tulosta ei synny. Laskennallisesti muod… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannustoiminnan-kohdistaminen/

Kumpi auto on parempi

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Käytännön ongelman ratkaiseminen Si
4-vuotias Joonas on saanut uuden autoradan, jossa on silmukka ja kaksi autoa. Hän haluaa tietää kumpi autoista, punainen vai vihreä on parempi. Joonas ei vielä ole opiskellut tilastotiedettä, mutta Joonas tietää isän puheiden perusteella, että Six Sigmass… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kumpi-auto-on-parempi/

Lean -toiminnan lainalaisuudet

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Teoriaa ja käytäntöä tuotanto… tarkastelun. Tarkastellaan vain tuottamisen laatua eli operaatioita
Aikatekijä on noussut keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnassa ja yrityksissä. Lainsäätäjä asettaa erilaisia aikarajoitteita tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle erilaisten palvelutakuiden muodossa. Yritykset asettavat yhä tiukempia toimitusaika- ja toimi… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-toiminnan-lainalaisuudet/

Koesuunnittelu - Tilastollisesta menetelmästä käytännön työkaluksi

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Johdanto Monet nykyaikaisen tilas…. Koesuunnittelun avulla voidaan parantaa laatua sairaaloissa ja muissa palveluorganisaatioi
Monet nykyaikaisen tilastotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tilastotieteilijät, kuten Sir Ronald A. Fisher ja George E. P. Box ovat myös kehittäneet monia koesuunnittelun menetelmiä. Sir R. A. Fisherin varhainen työ 1900–luvun alussa tilastollisen data-a… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/koesuunnittelu/

Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean konfliktissa kustannuslasken… Suuri läpimenoajan lyheneminen Parantunut laatu
Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä kehitettäessä tuottavuutta ja kannattavuutta. Lean ja hukan poisto on lisännyt jatkuvasti suosiotaan ja samalla siihen kohdistuneet taloudelliset odotukset ovat myös kasvaneet. Valitettavan moni ilmoitt… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-konfliktissa-kustannuslaskennan-kanssa/

Tuottavuuden parannus ja mallit

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Tuottavuuden parannus ja mallit …ä yrityksistä huolimatta ei ole saatu aikaan laatu
Vaativin asia tuottavuuden parannuksessa on määrittää liiketoiminnan ongelma, jonka edessä olemme. Ihmiset kaikilla tasoilla pyrkivät välttämään tämän ja hyppäävät suoraan ratkaisuun, työkaluihin. Se mitä meidän tulee tietysti tehdä on suorittaa testejä/k… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuuden-parannus-ja-mallit/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigma on systeemin
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelucase/

Lean -teesien maailma

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Leanista on puhuttu Suomessa jo u… sen paremmin se tuottaa hyvää laatua alhaisin kustannuksin mahdollistaen nopeat
Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymmen. Miksi edelleen tuottavuuden kehitys laahaa? Onko Leanissa päästy eteenpäin? On toki helppo yhtyä yleisiin ja kohtalaisen helposti lausuttaviin teeseihin: luottamus, johto mukana, sana pitää, oikeud… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-teesien-maailma/

Lean Six Sigma ja simulointi

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigman yksi merkkipaalu …n hallittava. Six Sigma menetelmä on ainutlaatuinen. Sen suosio on edelleen erittäin vankka
Lean Six Sigman yksi merkkipaalu ohitettiin 27.1.2014, kun Six Sigma -menetelmästä julkaistiin suomeksi SFS/ISO -standardit 13053-1 ja 13053-2. Standardit ovat: "Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma osa 1: DMAIC-menetelmä" ja "Pro… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-simulointi/

Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean on ihmisten johtamista …tiivisella tasolla. Sama analogia pätee myös laatuun
Lean on ihmisten johtamista (leadership) ja tekniikkaa (engineering). Johtamisen tukena toimivat psykologia ja johtamisteoriat. Tekniikassa tukena toimivat toimintaa säätelevien lainalaisuuksien ymmärtäminen ja kvantitatiiviset analyysit. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/arvovirtakuvauksen-kaeyttaeminen-operatiivisessa-analyysissae/

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Keskustelu viekö Lean tai Six Sigm… onnistumiseen on karkeasti kolme syytä. Laatu on tärkeä. Vikoja ei saa päästää työpisteese
Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma -menetelmä eteenpäin yritystoimintaa on jatkuvan väittelyn kohde. "Koulukunnat" pyrkivät todistamaan oman kantansa parhain päin. Objektiivinen asioiden tarkastelu saa jäädä taka-alalle. Tämä väittely saa jopa kiihkomiel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastollinen-prosessinohjaus-vaihtelun-tunnistamisessa/

Aikavaihtelu

ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Copyright … www.laatutieto.fi Tilausten ja tuotteiden välisten a…satunnaisten sekä laatuvikojen vaikutusta aikaan ja sen vaihteluun.
Tilausten ja tuotteiden välisten aikojen vaihtelun vaikutus yritysten tai organisaatioiden tuottavuuteen on merkittävä. Jos tilaukset tulisivat aina samalla nopeudella, niiden aikaväli ei vaihtele. Jos tuotteet yrityksessä tehtäisiin aina samalla nopeudel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuotteen-tai-palvelun-muodostumisajan-vaihtelu/

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua? - Lean Six Sigma

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Oletko huomannut…laatuvirhe…. Laatuvirhe… laatukustannuksia. Laatuvirheiden kokonaismäärä on 25
Oletko huomannut, kuinka marketin kassajonossa asiakkaan ”laatuvirhe”, PIN-koodin unohtaminen, tuotteen hinnan puuttuminen joko punnituksen unohtumisesta johtuen tai muusta syystä vaikuttaa kaikkiin henkilöihin? Jonon pituus kasvaa ja harkitset siirtymist… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/onko-laatu-leania-vai-lean-laatua-lean-six-sigma/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Onko hukan tunnistaminen päämäärä …jan poistamiseksi. Väittämä on sama kuin laatuohjeeksi sanoisi
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Parannusmenetelmän valinta on oll…laatutauluyhdistelmällä. Keskeinen kysymys on
Menenkö lääkäriin vai yritänkö hoitaa ”flunssan” kotikonstein? Vai onko minulla sittenkään flunssa vai jokin vakavampi sairaus? Nämä samat kysymykset voidaan esittää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä koskivat ne sitten yksilöä, perhettä, yhteisöä, organ… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kaeytaetkoe-oikeaa-parannusmenetelmaeae/

Laatu puhuttaa Suomessa

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Viimeaikaiset kirjoitukset… ovat nostaneet esiin Suomalaista laatutasoa. Kirjoitukset pohjautuvat Amerikan laat
Viimeaikaiset kirjoitukset Kauppalehdessä (13.8.2013) ja Kalevan pääkirjoitus (1.9.2013) ovat nostaneet esiin Suomalaista laatutasoa. Kirjoitukset pohjautuvat Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ –American Society for Quality) tekemään tutkimukseen laatutasoist… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laatu-puhuttaa-suomessa/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät