Haku: laatu

Kymmenen tilastollista Six Sigman työkalua selitettynä

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Six Sigma on laadunparannusme… ja palvelulaatua ennakoiva prosessi on stabiili prosessi
Monet ammattilaiset tuntuvat pelkäävän Six Sigmaan liittyvää statistiikkaa – laskentaa, matematiikkaa – syyttä. Vaikka data näyttelee kriittistä roolia laadun parantamisessa, ei analyysejä ole suurimmalta osalta vaikea tehdä ja ymmärtää. Sinun ei tarvitse… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastolliset-tyokalut/

Lääkärille 15 minuutissa

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Helsingin Sanomien mielipideo
Peruslainalaisuuksien ymmärtäminen ja soveltaminen sekä käyttäminen päätöksenteossa luovat eriomaista pohjaa kilpailukyvyn parantamiseen. Lainalaisuuksien tarkastelu mallien (kaavojen ja yhtälöiden) avulla korjaa ajatusvinoumia ja auttaa tekemään parempia… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laakarille-15-minuutissa/

Vaihteluun suojautuminen ja tehokkuusreuna

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Edellisessä artikkelissani kä…suorittamisen aikana ja sen jälkeen syntyvät laatuviat
Jatkuvasti törmään keskusteluun jaksoajan (jotkut käyttävät termiä läpimenoaika) lyhentämisestä. Olen havainnut, että aina ei muisteta miksi aika on ja mistä se muodostuu. Jos lyhentynyt aika voidaan hyödyntää kaupankäynnissä ja muuttaa tuottajalle arvoks… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vaihteluun-suojautuminen-ja-tehokkuusreuna/

Tehokkuusreunan tunnistaminen

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Tehtävänäsi on kehittää tuottavuut
Tehdasfysiikasta on sanottu, että se on teknistä. Valmistus ja tuottaminen ovat teknistä, onpa kyseessä tuote- tai palveluliiketoiminta. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tehokkuusreunan-tunnistaminen/

Johtaja ja gurujen suuret laatuopit!

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Johtajan LAATU on ensisijassa…dun johtamisessa on löydettävissä perustavaa laatua olevat yleispätevät
Johtajan LAATU on ensisijassa pyrkimystä parempaan liiketoimintaan ja organisaation tulokseen. Keskeinen kysymys on, miten tähän suuntaan voidaan edetä? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/gurujen-laatuopit/

Lean Six Sigma ja Kaikaku

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigman tarkoituksena on … että palvelun laatua mahdollisella tavalla uuteen tilanteeseen. Laatutekniikka tarjoaa lukuisia erilaisia konsepte
Lean Six Sigman tarkoituksena on eliminoida vaihtelua palvelu- ja tuotanto-operaatioista. Vaihtelu esiintyy ajassa – tilausten saapumisväli vaihtelee, työajat vaihtelevat - ja syntyy pitkät läpimenoajat. Samoin vaihtelua voi esiintyä ominaisuuksissa – mak… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-kaikaku/

Kuinka nostaa palveluprosessin ketteryyttä menettämättä tuottavuutta?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Ajasta on tullut entistä tärkeämp… rajoittaa laatu ja saatavuus. Aikatekijä mielletään laaduksi
Ajasta on tullut entistä tärkeämpi tekijä palveluorganisaatioiden kilpailussa. Palveluja on yllin kyllin kaikkialla. Yrityksiin kohdistuvaa kysyntää, kasvua, rajoittaa laatu ja saatavuus. Aikatekijä mielletään laaduksi, mutta samalla se usein on mittari s… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palveluprosessin-ketteryys/

Asiakastarpeesta tuotteeksi integroidulla T&K -prosessilla

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Luodakseen kestävää menestyst…iksi. Tällaisesta menettelystä syntyy suuria laatuongelmia
Luodakseen kestävää menestystä yritysten on päästävä tuotekehityksessä eroon epävarmasta tuoteideoinnista ja ideoiden karsinnasta. Onnistuneelle tuotekehitykselle on A ja O tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja priorisoida ne. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/asiakastarpeesta-tuotteeksi/

Palvelu- ja tuotantoprosessin virtauksen parantaminen

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Parannus on aina projekti. Pa…. Kuva 1. Tehdasfysiikka yhdistää laatu
Parannus on aina projekti. Parannus ei ole ohjelma, mutta ohjelma jolla haetaan parempaa, voi johtaa parannukseen, jos se pitää sisällään joukon projekteja. Projektilla tulee olla järkevä päämäärä, aikataulu, oikea kohde ja oikean suuntaiset sekä toimivat… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/virtauksen-parantaminen/

Parannanko liiketulosta vai työhyvinvointia vai molempia?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi … Japanin laatupalkinnot jne. Nämä vaativat erityisiä menete
Parannusta tapahtuu päivittäin jokaisessa organisaatiossa. Jopa niissä, joiden tilanne on huono. Tiivistetysti tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstö selviytyy tästäkin päivästä ja näistäkin toimituksista, asiakkaista, potilaista tekemällä lukuisia pieniä … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannanko-liiketulosta/

ISO 9001 ja laadunhallinnan periaatteista

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Ensisijainen tarkoitus laadun…kuin palveluidenkin yhteydessä. Pitkän aikaa laatu määriteltiin vain käyttöön sopivuutena
Ensisijainen tarkoitus laadunhallinnalla on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset. Näin toimimalla, organisaatio saavuttaa jatkuvan menestyksen sekä säilyttää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen. Kaikki … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laadunhallinnan-periaatteet/

Prosessimainen toimintamalli ja ISO 9001:2015

ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Copyright … www.laatutieto.fi Meidät löydät Facebook Linkedin…dun johtamisesta on löydettävissä perustavaa laatua olevat universaalit periaatteet
Prosessimaisen toimintamallin (process approch) näkee sekoittuvan usein prosessien kuvaamiseen (process mapping). Ne ovat kaksi eri asia. Prosessimainen toimintamalli yleistää kohteen niin, että siihen on helppo soveltaa laadun kolmijakoa: suunnittelu (qu… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/prosessimainen-toimintamalli/

Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö! - Kuinka lasketaan tarvittavien parannusprojektien määrä?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Suomessa on lähes vuoden ajan… ei lähimainkaan. Organisaatioiden laatukustannukset ovat 25
Suomessa on lähes vuoden ajan keskusteltu pääministeri Juha Sipilän ja hallituksen vaatimasta tuottavuushypystä, joka muodostui kolmesta osasta: Hallituksen toimenpiteet (verot ja maksut) 5 %, työmarkkinoiden toimenpiteet (palkat ja työaika) 5% sekä yrity… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuus/

Riskiperusteinen ajattelu – Risk Based Thinking (RBT)

ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Copyright … www.laatutieto.fi Meidät löydät Facebook Linkedin… laatutaulut ja prosessin suorituskyky
Elämme kasvavien riskien aikaa – on ympäristöriski ilmaston lämpenemisestä ja sen mukanaan tuomista luonnonilmiöistä, on arabikevään aiheuttama sotien ja "kansainvaelluksen" riski, on talouden ja kasvun riski, on työpaikan menettämisen riski. Elämme yleis… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/rbt/

Kuinka FMEA:ta sovelletaan palveluissa?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi FMEA on lyhenne englanninkielisis… koska tähän pisteeseen saakka perustavanlaatuisten muutosten tekeminen tai vaihtaminen pal
FMEA on työkalu, menetelmä, jota voidaan käyttää palveluissa tunnistamaan potentiaaliset tai tunnetut vikamuodot. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden tilanteen seurantaan sekä korjaaviin toimenpiteisiin, ennen todellista (ensimmäistä) palvelua. Ensimmäinen p… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/fmea-palveluissa/

Miksi toleranssit?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Miksi tuotteisiin suunnitellaan t…laatuta käyttöasteesta seuraa tuottavuus. Parempi laatu ja kustannustehokkuus ovat vastaavasti kilpa
Eli Whitney loi yhden keskeisistä tuottavuuskonsepteista, joka mahdollisti töiden osittamisen ja alihankintaketjujen luomisen. Hän loi konseptin, kuinka hallita raaka-aineista ja valmistuksesta muodostuvaa vaihtelua (poikkeamia). Tämä konsepti syntyi ratk… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/miksi-toleranssit/

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Erinomainen laatu palveluissa ja …taas johtaa suurempaan voittoon. Erinomaista laatua tavoittelemalla ja haastamalla yrityksen si
Erinomainen laatu palveluissa ja tuotteissa takaa kestävät taloudelliset tulokset, koska palvelut ja tuotteet, jotka ovat erinomaisia kilpailijoihin nähden myyvät enemmän ja niiden tuottaminen on halvempaa ja nopeampaa. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelun-ja-tuotteiden-laatu-ja-lean-six-sigma/

Big Data palveluissa ja palveluna

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Elämme maailmassa
Elämme maailmassa, jossa datan määrä kasvaa jatkuvasti. Tähän datan määrän kasvuun liittyen on alettu puhumaan Big Datasta, suuresta datasta. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/big-data-palveluissa-ja-palveluna/

VSM - mihin tätä käytetään?

ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Copyright … www.laatutieto.fi Meidät löydät Facebook Linkedin… parantaa yksikkösi tuottavuutta ja palvelun laatua. Mietit ehkä mitä pitäisi tehdä. Takaraivos
Olet saanut tehtäväksesi parantaa yksikkösi tuottavuutta ja palvelun laatua. Mietit ehkä mitä pitäisi tehdä. Takaraivossa kuumottaa ajatus… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vsm/

Asiakaslähtöinen tuotekehitys (QFD)

ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Copyright … www.laatutieto.fi Meidät löydät Facebook Linkedin…Deployment. Menetelmä tunnetaan myös nimellä Laatutalo
Asiakaslähtöisen tuotekehityksen keskeisenä työkaluna on QFD-matriisi, jolla asiakkaan tarve selvitetään ja priorisoidaan ja käännetään operatiivisiksi ohjeiksi ja spekseiksi. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/qfd/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät