Haku: laatu

Hävikki ja hukka – Loss & Waste

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Hävikki …kkaan kannalta monia tärkeitä ominaisuuksia. Laatutieteessä näitä ominaisuuksia kutsutaan omina
Hävikki (loss) ja hukka (waste) ovat kaksi tuttua termiä, mutta ovatko. Sanoja käytetään useissa yhteyksissä. Laadun ja tuottavuuden kehittämisen yhteydessä sana hävikki juontaa juurensa Tohtori G. Taguchiin. Hän kehitti hävikkifunktion, joka kuvaa häviki… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/havikki-ja-hukka-loss-waste/

Väärinymmärretty Lean

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Kuulostaako tutulta
Kuulostaako tutulta: hukan poistaminen on "pop", kypsyysarviointia suoritetaan osasto- ja aluekohtaisesti, kaikki toimintatavat tulee standardoida, valkotaulut seinille ja niiden ympärille kokoonnutaan säännöllisesti, 5S -auditointi on tärkeää, kaikkia ka… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vaarinymmarretty-lean/

Lean Six Sigma -metodi ja kaksi tärkeää ”ympyrää”

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigma …yväksi toteamista ja ennen käyttöönottoa. Laatugenressä näyttelee keskeistä osaa PDS
Lean Six Sigma -menetelmä on keino ja tehokas täsmäisku suorituskyvyn parantamiseen vaativassa kohteessa. Menetelmän tavoite ja keinot poikkeavat merkittävästi yksittäisen ongelman poistamisesta, juurisyyanalyysistä. Menetelmä pitää sisällään parannuksen … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-metodi/

Six Sigma on saavuttanut kypsän iän

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Six Sigma tarjoaa konkreettisen pak…emme ottaa huomioon suomalaisten lähtötiedot laatutekniikasta ja tilastollisista menetelmistä.
Six Sigma -menetelmä on hyvä keino hakea ratkaisua, muutosta parempaan, hyvin määriteltyihin kohteisiin. Six Sigma tuo organisaatioon myös mukanaan kulttuuria keskustella numeroiden avulla todellisista ongelmista. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/six-sigma-saavuttanut-kypsan-ian/

Hukka ja arvo vs. lean-tiede

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Sanan selityksestä tekoihin Hu
Hukan poistamisen ja arvonlisäämisen fantasia hokemin kuvaa tätä aikaa. Keskustelu keskittyy liiaksi selitykseen mitä hukka on, mitä arvo on. Huomion kohteeksi voisi ottaa sen, mitä organisaation tulee saada aikaan. Ensimmäinen askel on siirtyä subjektiiv… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/hukka-ja-arvo-vs-lean-tiede/

Lean strategia ja sen soveltaminen, osa II

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Ensimmäisessä Lean …sen jälkeenkin Japani kärsi pitkään huonosta laatumaineesta.
Olen huomannut, että Suomessa lean -työkalun käyttö nähdään "muutoksena" ja muutoksen tulos parannuksena. Näin ainakin julistavat eräät lean -konsultit kertoessaan "menestystarinoita". Eihän se näin ole! Tyhjiä lupauksia. Muutos syntyi, mutta tavoite jäi … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen-osa-ii/

Mihin tietoon voi luottaa?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Uskoisitko
Uskoisitko, että suomalaisten juoman kahvin arvo ylitti yhden prosenttiyksikön bruttokansantuotteesta vuonna 2017? Hyvä että et, koska väite on täyttä puppua. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mihin-tietoon-voi-luottaa/

Lean -strategia ja sen soveltaminen

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Leanin yhteydessä on harvoin kesk…laatu1993. TQM jalostui myöhemmin erilaisiksi laatupalkinnoiksi
Leanin yhteydessä on harvoin keskusteltu strategiasta; kuinka saavutetaan tavoitteet ja päämäärät. Suomessa leanin strategiana näyttää olevan hukan poistaminen erilaisten lean -työkalujen avulla. Jotkut pyrkivät myös lyhentämään läpimenoaikoja. Onko tämä … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-strategia-ja-sen-soveltaminen/

”Kultasormi” Black Belt ja hänen Lean Six Sigma -pelinsä

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Muistan elävästi tilanteen…n laatupalkinnon 1988. Olin paikalla Dallasissa ASQ
Leanin ja ja Six Sigman perusta on ”uudessa” näkemyksessä siitä kuinka luonto käyttäytyy. 1900-luvun alussa ”vanha” eksaktiin maailmankuvaan perustuva näkemys korvautui Einsteinin suhteellisuusteorialla ja kvanttifysiikalla. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kultasormi-blackbelt/

Totuuden jälkeinen aika tuottavuuden kehittämisessä?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Politiikassa ja yleisessä keskuste
Politiikassa ja yleisessä keskustelussa puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta. Tämä tarkoittaa, että näkemykset, mielipiteet ja uskomukset vievät voiton tosiasioista ja tutkitulta tiedolta. Liki kaksikymmentä vuotta tuottavuuden kehitystä seuranneena, sama… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/totuuden-jalkeinen-aika-tuottavuuden-kehittamisessa/

Tehdasfysiikka on hyvä kaveri

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Käytännönläheinen tieteeseen perus
Käytännönläheinen tieteeseen perustuva lähestyminen auttaa johtajaa ja päällikköä saavuttamaan ennustettavat tulokset ja menestymään työssään. Tehdasfysiikka on tieteeseen perustuva keino, joka auttaa löytämään olennaiset asiat erilaisilla aloilla, epäsel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tehdasfysiikka-hyva-kaveri/

Tulos vai toiminta?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Leanin tavoitteena on nostaa … lähtöisen lähestymisen erosta. Laatu puolella puhutaan korjaamisesta
Leanin tavoitteena on nostaa arvoa (value) niin asiakkaalle kuin tuottajalle. Usein huomio kohdistuu toisaalle ja kehitystoiminta meinaa livetä alkuperäisestä päämäärästä. Arvon tavoittelun sijaan kohteeksi tulevat toimenpiteet ja hukan (muda) poistaminen… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tulos-vai-toiminta/

Aliarvostettu vaihtelu

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Vaihtelua on kaikkialla. Se voi o…sä määrin johtamista tukevana työkaluna kuin laatuinsinöörien työkaluna. Ominaispiirrevaatimust
Vaihtelua on kaikkialla. Se voi olla hyvästä tai pahasta. Sillä voi tehdä rahaa tai sillä voi menettää rahaa. Reaalimaailman prosesseilla, joilla tuotetaan jotain konkreettista tuotetta tai kokemuksellista palvelua, vaihtelu kuluttaa resursseja. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/aliarvostettu-vaihtelu/

Onko DSD -koesuunnitelmat vuosisadan merkittävin parannus- ja koesuunnitteluinnovaatio?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Uusin Minitab 18 tuo merkittävän …kokeita so. ilman lisäkustannuksia ja aikaa. Laatu
Uusin Minitab 18 tuo merkittävän uudistuksen laadunparannukseen ja Six Sigmaan uuden koesuunnitelma luokan, DSD, Definitive Screening Designs, muodossa. DSD:n voisi kääntää suomeksi vaikkapa "Ratkaisevat erottelevat suunnitelmat", jotka parhaassa tapaukse… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/dsd-koesuunnitelmat/

Parannusprojektien hallinta ja Monte Carlo

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Minitab Inc. julkaisi tänään Mini…www.laatutieto.fi…www.laatutieto.fi
Minitab Inc. julkaisi hiljattain parannetun version Quality Companion -ohjelmistostaan. Uudelta nimeltään pelkkä Companion on tarkoitettu kehitys- ja parannusprojektien tueksi ja sisältää joukon valmiita etenemismalleja erityyppisille metodeille, sekä kat… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannusprojektien-hallinta-ja-monte-carlo/

Leviääkö Lean käsiin?

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean on hyvä
Lean on hyvä, Lean on huono? Vastaus riippuu siitä, keneltä kysyy. Olen pyrkinyt tarkastelemaan Leania mahdollisimman objektiivisesti yli viisitoista vuotta. Lean -konseptin ongelma on yhtenäisen selittävän teorian puute. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/leviaako-lean-kasiin/

IATF 16949 -standardin merkitys autoteollisuudessa ja sen ulkopuolella

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Mistä on kyse IATF 16949
Mistä on kyse IATF 16949:2016 -standardissa? Kyseessä on läntisen autoteollisuuden laadunhallintajärjestelmien vaatimukset määrittävän ISO/TS 16949:2009 -standardin korvaaja. Vaikka kyseessä on autoteollisuuden standardi, voidaan sen vaatimuksia soveltaa … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/iatf/

Lainalaisuudet – tehdasfysiikka

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Operaatioiden johtaminen ja s
Operaatioiden johtaminen ja siihen liittyvät päätökset vaikuttavat merkittävästi toimitusaikoihin, valmistuneiden tuotteiden tai palvelujen määrään, kertyvään työjonoon tai työmäärään, kapasiteettitarpeeseen sekä etenkin tuotantokustannuksiin. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lainalaisuudet/

Väärin ymmärretty laadun parannus - Lean Six Sigma?!

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Laadun parannus…standardissa. Laatua on kuitenkin parannettu lukuisilla muillaki
Laadun parannus, Quality Improvement, on väärin ymmärretty vai onko!? Laadun parannus Six Sigma -tasolle on radikaalia systeemin ja prosessin suorituskyvyn muuttamista niin, että se tuottaa jatkuvasti parempia palveluja ja tuotteita virhetasolla, joka on … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laadun-parannus/

Unohdettu laadunohjaus?!

www.laatutieto.fi Copyright …ja uusia ideoita Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi   Olen vuosien kuluessa huomann…ittäviä parannuksia tuotteiden ja palvelujen laatuun. Antamalla oikeaa palautetta ja oikein
Olen vuosien kuluessa huomannut ja samalla ihmetellyt suomalaisten yritysten laadunohjauksen tilaa. Kovin monesta yrityksestä näyttää "laadunohjaus" puuttuvan kokonaan tai ainakin sen toimintaperiaatteen ymmärtäminen. Onko laadunohjaus unohdettu vai eikö … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/unohdettu-laadunohjaus/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät