Haku: Lean

Lean Six Sigma - miksi se on tehokas, mitä sillä saavutetaan

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigma on hybridi… kahdesta hyvin tehokkaasta menetelmästä Lean ja Six Sigma. Miksi yritys ei voi käyttää va
Lean Six Sigma on hybridi, yhdistelmä, kahdesta hyvin tehokkaasta menetelmästä Lean ja Six Sigma. Miksi yritys ei voi käyttää vain Leania tai Six Sigmaa? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma/

Innovaatio ja Six Sigma: Ovatko ne vastakkaiset strategiat?

projekteja. Viimeisten vuosien aikana Lean on laajentunut. Usein puhutaan silloin Lean Six Sigmasta. Tämä systemaattinen menetelmä
Kuulet usein ihmisten keskustelevan Six Sigmasta ja innovaatiosta niin kuin ne olisivat vastakkaiset strategiat. Tämä keskustelu on täysin virheellinen. Nämä kaksi konseptia liittyvät läheisesti toisiinsa ja siksi onkin tärkeää tunnistaa Six Sigman rooli … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/innovaatio-ja-six-sigma-ovatko-ne-vastakkaiset-strategiat/

Konkretisoi Lean arvovirtakuvauksen avulla - Value Stream Mapping, VSM

intamisesta. Tällä kertaa lyhyt läpileikkaus Lean filosofiaan ja sen tärkeimpiin työkaluihin. …sa on kyse vaihtelun minimoinnista. Kun taas Leanissa on kysymys hukan
Olemme kirjoittaneet artikkeleissamme useita kertoja laadusta ja laadun parantamisesta, Six Sigmasta, ja prosessien mallintamisesta. Tällä kertaa lyhyt läpileikkaus Lean filosofiaan ja sen tärkeimpiin työkaluihin. Laadun parantamisessa ja Six Sigmassa on … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/konkretisoi-lean-arvovirtakuvauksen-avulla-value-stream-mapping-/

Lean ja Six Sigma

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Leanin ja Six Sigman ymmärtämiseksi on aluksi syy…sessi Kaikkein tärkein käsite on prosessi. Lean ja Six Sigma ovat prosessin parannusmenetelm
Six Sigma ja Lean ovat molemmat liiketoiminnan parannusmenetelmiä tai tarkemmin liiketoimintaprosessien parannusmenetelmiä. Molemmilla on samanlainen tavoite – parempi prosessin suoritusarvo – mutta niiden fokuksena ovat eri prosessin elementit. Molemmat … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-six-sigma/

Liiketoiminnan johtaminen faktoilla

Lean eli Six Sigma tai Lean Six Sigma …teemin arvottamisesta. Aivan samoin on laita Leanprosessissa. Usein Lean on yhdistetty samankaltaisuuden vuoksi Lean
Elämme informaation ja samalla kilpailun ja kateuden aikaa. Ihmiset voivat tehdä kiihtyvällä nopeudella vertailuja muiden elinolosuhteisiin informaation avulla. Jokainen haluaa elää kuten muut ja muut elävät paremmin kuin me. Muuten ei olisi selitettäviss… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/liiketoiminnan-johtaminen-faktoilla/

Lean Six Sigma

irry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Mitä Lean Sigma tarkoittaa…ät ne kuuluisat liiketoimintatulokset. Lean Six Sigma Itse asiassa näiden kolmen näkö
Mitä Lean Sigma tarkoittaa? Kuinka se poikkeaa Six Sigmasta? Mitä sillä saavutetaan? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma1/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät