Haku: Lean

Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

Lean visio Philip B. Crosby
Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaa… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/nollavirheajattelusta-six-sigmaan/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

ja myöhemmin Leanjotka ovat mahdollistaneet ja luoneet pohjan Lean Six Sigmalle. W. Edwards Deming Toht…sin mallintamisessa. Siirtofunktio tunnetaan Lean Six Sigmassa Y
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigman-vaikuttajat-hall-of-fame/

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

Lean Lean Six Sigma jne. päämääränä 0… joita käytetään Lean Six Sigmassa. Taulukko 1 Taulukko 1. … Leanissa ja Six Sigmassa edetään suorituskyvyn pa
Paras tapa parantaa systeemin suorituskykyä ja kapasiteettia on johtaa vaihtelua. Vaihtelu on johtamisen vaakakupin toisella puolella, jolla voidaan hallita toisen puolen hukkien lisääntymistä - alhaista läpimenoa, alhaista käyttöastetta ja pitkiä läpimen… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/avain-parannukseen-ja-innovaatioihin-vaihtelua-pienentaemaellae/

VSM (Value Stream Mapping) - Arvovirtakuvaus

. Leanin yhteydessä priorisoinnissa käytetään tyypi…llisesti arvovirtakuvausta. Lean pitää sisällään myös muita lukuisia konsepte
Prosessien kehittämiseen on olemassa lukuisia eri tapoja. Yksi yleisesti käytetty konsepti on arvovirtakuvaus, VSM (Value Stream Mapping), jossa kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat yhdelle loma… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vsm-value-stream-mapping-arvovirtakuvaus/

Onko kaikki erilaista vai ei?

yksi Leanin keskeinen tavoite… käsitellään pitkässä kaksikymmenpäiväisessä Lean L. M. 2002. Lean Six Sigma Combining Six Sigma Quality with L… Åhlström. 2012. This is Lean Resolving the Efficiency Paradox. Bulls Grap
Ennen tieteellistä lähestymistapaa asioita ratkottiin järjen ja päättelyn perusteella. Tässä lähestymistavassa ongelmana oli hitaus ja usein väärin tehdyt johtopäätökset. Maapallon oletettiin olevan litteä, ajateltiin että kaikki ulkoplaneetat kiertävät m… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/onko-kaikki-erilaista-vai-ei/

Kuinka hallitsen tuotanto- ja palveluprosesseja

Näistähän Leanissa pyritään pois yhden kappaleen virtauksel… IIE Lean and Six Sigma Conference… kuten Lean
Tuotteita ja palveluja tuotettaessa on niillä jokaisella etukäteen asetetut enemmän tai vähemmän ”määritellyt” rajat (suoritusarvot), joiden sisällä tai ylä- tai alapuolella asiakas haluaa niiden olevan. Rajoja kutsutaan toleransseiksi eli spekseiksi. Kai… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kuinka-hallitsen-tuotanto-ja-palveluprosesseja/

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta

Ajatuksia Leanista … tavasta pienentää vaihtelua Lean on noussut keskeiseksi keinoksi ja puheenaih…eeksi tuottavuuden parannuksessa. Lean sitä ja Lean tätä. Tutkijat Niclas Modig
Yrityksissä ja erityyppisissä organisaatioissa on vuosisatoja kasvatettu tuottavuutta. Usein on onnistuttu, mutta usein on myös epäonnistuttu. Suomessa teollisuuden ja palveluiden tuottavuuden kasvu (BKT) on hiipunut tasaisesti 1970 luvulta tähän päivään … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/ajatuksia-tuottavuuden-parantamisesta/

Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat?

ysiikka ja suhteellisuusteoria. Six Sigma ja Lean ovat sovellutuksia kvanttifysiikasta. Älä pe… niin Six Sigman ja Leanin hallintaan kaksi …. Six Sigman ja Leanin lait
En malta olla siteeraamatta juuri ilmestynyttä professori Esko Valtaojan kirjaa ”Kaiken käsikirja – Mitä jokaisen tulisi tietää” (Ursa, 2012). En siksi, että alkujaan opiskelin kvanttifysiikkaa, vaan siksi, että kirja on erinomainen ja kuvaa hyvin tiedett… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitkae-ovat-six-sigman-ja-leanin-teoriat/

Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä? OFAT vai DoE?

Lean luotettavuuden vuoksi Lean Six Sigmassa muussa tarkoituksessa kuin esit…. Tästä johtuen Lean Six Sigmassa
Saat loistavan idean, joka näyttäisi ratkaisevan työ- tai vapaa-ajan ongelmasi. Kuinka toimit? Ideaa on testattava ja kokeiltava, toteutuuko idea ja saatko haluamasi tuloksen tai tuoton. Yksinkertaista, eikö totta! Muutat yhden asian ja toteat, mitä tapah… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/muutanko-yhtae-tekijaeae-vai-useita-tekijoeitae-ofat-vai-doe/

Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa, vaikka sen tekemiseen menee aikaa alle tunti?

Tutustu Leaniin Mitä Lean on…sesti taloudellista parannusta ei saavuteta. Leanutetaan tuottavampi ja virtaavampi prosessi. Leanin tavoitteena on maksimoida asiakastyytyväis
Onko sinun tuotannossasi tiedostamattomia jonoja, odotusaikoja, tuotantokatkoja, nopeuden menetyksiä tai pullonkauloja? Pystyttäisiinkö olemassa olevaa tuotantokapasiteettia käyttämään paremmin hyödyksi? Tiedätkö sinä mistä teidän yrityksenne kustannukset… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/miksi-joudun-odottamaan-sohvaa-neljae-viikkoa-vaikka-sen-tekemis/

Viiden ässän kehitystyökalu

ien hoidossa. Ongelman ratkaisuna voisi olla Leanista tunnetun 5S …oittoa ja työntekijöiden sitoutumista. Se on Leanin perustyökalu…elee suurta osaa prosessin stabiloinnissa ja Lean
Usein yrityksissä törmätään ongelmiin jotka johtuvat tilan puutteesta. Tilan puute voi olla tietotekniikan puolella, toimistossa tai tuotannossa. Tietokone tökkii ja kaatuilee ennustamattomasti. Serverissä ei riitä kapasiteetti, muisti on loppu. Tuotannos… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/viiden-aessaen-kehitystyoekalu/

Toyotan johtamiskäytännöt - TOYOTA KATA

jos he eivät ymmärrä Leanisella saavutettavaan hyötyyn. Johdon tiedot Leanista voi perustua pahimmillaan muutaman tunni… olipa kyse Lean
Osataanko johtaa? Ujostellaanko työntekijöitä? Pelätäänkö työntekijöiden reaktioita johtamistilanteissa? Johdetaanko organisaatiota raporteista saatujen tuloslukujen perusteella? Pitäisikö johdon mennä katsomaan mitä tehtaan lattialla prosessissa oikea… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/toyotan-johtamiskaeytaennoet-toyota-kata/

Menetelmäkeskustelusta parantamiseen

i olla kuuluuko Six Sigman tapainen toiminta Leaniin tai päinvastoin. On huolestuttavaa…an. Kuva 1. Parannustoiminnan muutos. LeanLean tulisi osata. Tällä hetkellä sitä kutsutaan Lean
Lean -yhdistyksen syksyn 2012 seminaarissa Richard Alloo kuvasi erinomaisesti miten parannustoiminta Toyotalla on organisoitu. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/menetelmaekeskustelusta-parantamiseen/

Lean on vain käytännön tekemistä, vai ei?

jota Leann menestystekijöitä Lean Six Sigman toteutuksessa. Hän listasi viisi … että Leandottomuutta.   Juuri ilmestyneessä The Lean Handbook 
Uskomatonta, että kukaan maailmassa ei ole oppinut soveltamaan Toyotalla opittuja menetelmiä yhtä hyvin kuin Toyota. Toyotan tuotantosysteemin ydin perustuu useiden lähteiden mukaan imuohjauksesta, paikan päälle menemisestä, toisen kunnioittamisesta ja no… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-on-vain-kaeytaennoen-tekemistae-vai-ei/

Lean -aktiviteettien kohdistaminen – tuottoisat Lean -aktiviteetit

jektilla halutaan saada todellisia tuottoja. Leanin ympärillä ajatellaan usein… mutta väärä päätelmä. Leanin keskeinen idea on asiakaslähtöinen virtauk
Kehityskohteen määrittäminen on yksi hankalimmista asioista, mikäli projektilla halutaan saada todellisia tuottoja. Leanin ympärillä ajatellaan usein, että poistamalla hukkaa saavutetaan aina tuottoja tai säästöjä. Tämä on yleinen käsitys, mutta väärä pää… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-aktiviteettien-kohdistaminen-tuottoisat-lean-aktiviteetit/

Jokainen parannus vaatii muutoksen, mutta vain harvat muutokset johtavat parannukseen

Lean ja Six Sigma ovat parannusmenetelmiä… Niin Leanin…suus on enemmän korostunut Six Sigmassa kuin Leanissa. Lean Lean Leanissa muutos kohdistuu aktiviteettien väliseen
Teemme joka päivä muutoksia tai vaihdoksia – korjaamme ja vaihdamme erilaisia asioita. Korjaamme rikkinäisen lampun, vaihdamme syksyisin ja keväisin autonrenkaat, reklamoimme, valitamme ja vaadimme muutoksia ja parannuksia. Nämä kaikki ja monet muut ovat … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/jokainen-parannus-vaatii-muutoksen-mutta-vain-harvat-muutokset-j/

Lean ja suorituskyvyn mittaaminen tasapainotetulla tuloskortilla (Balanced Scorecard)

amaan artikkeliin. Alkuperäinen artikkeli on Lean and per… on onnistunut Leanin käyttöönotossa menestyksekkäästi. Tämän ar…uksessa yhdistetään suorituskyvyn mittaus ja Lean
http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-suorituskyvyn-mittaaminen-tasapainotetulla-tuloskortilla/

Lean projektien onnistumisessa on toivomisen varaa, vain 2% lean projekteista saavutti asetetut tavoitteet!

akaisinvedon ja tutkimukset käynnistyivät. Lean ja soveltamisongelmat Takaisinvedon aikaan… Lean koki myös vakavan syytöksen ja epäilyn. Onko… Lean todella toimiva järjestelmä
Toyotaa on ylistetty ja ihailtu niin autoista kuin johtamistavasta. Eikä syyttä. Yritys on noussut autonvalmistajien kärkeen, kunnes pari vuotta sitten tuli "takapakkia". Toyotan autot käyttäytyivät (kiihtyivät) ennakoimattomasti. Epäiltiin polttoainesyöt… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-projektien-onnistumisessa-on-toivomisen-varaa-vain-2-lean-p/

Kolmannen generaation Six Sigma 3.0

la tule riittämään laadun ammattilaiselle. Lean Six Sigma 3.0 Six Sigman kolmannen generaa…Lean Six Sigma … Combining Six Sigma Quality with Lean Speed
Six Sigma menetelmä kehitettiin yli 20 vuotta sitten. Virallinen syntymäpäivä oli 15.1.1987, kun Motorola rekisteröi Six Sigma nimen ja merkin. Ennen tätä menetelmää oli muotoiltu lähes 10 vuotta. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kolmannen-generaation-six-sigma-3.0/

Lean – tietotaidon tarve ja tarkoitus

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Leania pidetään pääasiassa japanilaisten… Jones ja Roos popularisoivat Lean nimen kirjassaan The Machine That Changed Th
Leania pidetään pääasiassa japanilaisten, lähinnä Toyotan, luomana valmistusparadigmana eli uutena tapana ratkaista laatu- ja tuottavuusongelmat. Womack, Jones ja Roos popularisoivat Lean nimen kirjassaan The Machine That Changed The World. Kirja perustuu… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-tietotaidon-tarve-ja-tarkoitus/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät