Haku: Lean

Olisiko tuottavuushypyn aika vai kärvistelemmekö! - Kuinka lasketaan tarvittavien parannusprojektien määrä?

ja nykyisin myös Six Sigmana tai Lean Six Sigma … Lean Six Sigmalla…hokkain ja onnistunein läpimurtomenetelmä on Lean Six Sigma …Juranin yleispätevää menetelmää. Kuva 4. Lean Six Sigma prosessi
Suomessa on lähes vuoden ajan keskusteltu pääministeri Juha Sipilän ja hallituksen vaatimasta tuottavuushypystä, joka muodostui kolmesta osasta: Hallituksen toimenpiteet (verot ja maksut) 5 %, työmarkkinoiden toimenpiteet (palkat ja työaika) 5% sekä yrity… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuus/

Riskiperusteinen ajattelu – Risk Based Thinking (RBT)

taulukko. Jos yrityksessä on Lean Six Sigma 
Elämme kasvavien riskien aikaa – on ympäristöriski ilmaston lämpenemisestä ja sen mukanaan tuomista luonnonilmiöistä, on arabikevään aiheuttama sotien ja "kansainvaelluksen" riski, on talouden ja kasvun riski, on työpaikan menettämisen riski. Elämme yleis… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/rbt/

Miksi toleranssit?

ki asiakkaalla olisi minimissä. Tänä päivänä Leanin yhteydessä on usein tutustuttu termiin huk
Eli Whitney loi yhden keskeisistä tuottavuuskonsepteista, joka mahdollisti töiden osittamisen ja alihankintaketjujen luomisen. Hän loi konseptin, kuinka hallita raaka-aineista ja valmistuksesta muodostuvaa vaihtelua (poikkeamia). Tämä konsepti syntyi ratk… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/miksi-toleranssit/

Palvelun ja tuotteiden laatu ja Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Yksi keskeisistä parannusmenetel… ja teollisuustuotannossa on Lean ja Six Sigma. Six Sigma on jopa standardoitu…. Kuva 3. Lean Six Sigma DMAIC
Erinomainen laatu palveluissa ja tuotteissa takaa kestävät taloudelliset tulokset, koska palvelut ja tuotteet, jotka ovat erinomaisia kilpailijoihin nähden myyvät enemmän ja niiden tuottaminen on halvempaa ja nopeampaa. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelun-ja-tuotteiden-laatu-ja-lean-six-sigma/

Tuottavuuden parantaminen - onko sama mitä aikaa lyhennät? Ei

Leanvrt Rotherin esittämä Lean the fabric of the Toyota Production System. Lean Management Journal www.leanmj.com  
Tuottavuuden parantaminen on kaikkien huulilla, etenkin näin alhaisen ja laskevan kysynnän aikana. Lääkkeeksi tarjotaan leikkauksia, säästöjä. Toinen suunta ja samalla mielenkiintoinen eli tuotoksen kasvattaminen jää vähemmälle huomiolle. Tuottavuudesta o… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuuden-parantaminen/

Parannustoiminnan kohdistaminen

a. Eero Karjalainen kirjoitti artikkelissaan Leantain kokonaisuuksia haluaa nostaa esiin ovat Lean Six Sigma Black Belt… Lean
Parannustoiminnan kohdistaminen oikeaan kohteeseen on oleellinen osa yrityksen kilpailukyvyn parantamista. Jos kohde valitaan väärin eli parannetaan kohdetta ja toimintaa, joka ei ole liiketoiminnan etenemisen este, tulosta ei synny. Laskennallisesti muod… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/parannustoiminnan-kohdistaminen/

Kumpi auto on parempi

Finn Lectura Lean Six Sigma Black Belt 
4-vuotias Joonas on saanut uuden autoradan, jossa on silmukka ja kaksi autoa. Hän haluaa tietää kumpi autoista, punainen vai vihreä on parempi. Joonas ei vielä ole opiskellut tilastotiedettä, mutta Joonas tietää isän puheiden perusteella, että Six Sigmass… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kumpi-auto-on-parempi/

Lean -toiminnan lainalaisuudet

Aikatekijä on tuonut Leanin kehityksen keskiöön ja siitä haetaan pelas…tavalla asian kanssa tekemisissä. Kaikkialla leanataan…Uskomus Leaniin…. Aivan käsittämättömiä väitteitä Leanin hyödyistä ja käyttöönotosta tarjoillaan ja
Aikatekijä on noussut keskeiseksi tekijäksi yhteiskunnassa ja yrityksissä. Lainsäätäjä asettaa erilaisia aikarajoitteita tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle erilaisten palvelutakuiden muodossa. Yritykset asettavat yhä tiukempia toimitusaika- ja toimi… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-toiminnan-lainalaisuudet/

Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean konfliktissa kustannuslaskennan kanssa … Leanin ja Six Sigman tuottavuus ja kannattavuus … Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä
Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä kehitettäessä tuottavuutta ja kannattavuutta. Lean ja hukan poisto on lisännyt jatkuvasti suosiotaan ja samalla siihen kohdistuneet taloudelliset odotukset ovat myös kasvaneet. Valitettavan moni ilmoitt… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-konfliktissa-kustannuslaskennan-kanssa/

Tuottavuuden parannus ja mallit

Lean Enterprice Academy Womak… Leanin …Lean yhtälön. Lean Six Sigmassa raha… miksi Lean ja Six Sigma …ion koulutus. Ongelma ja mallivaatimus on Lean Six Sigmassa ehdoton
Vaativin asia tuottavuuden parannuksessa on määrittää liiketoiminnan ongelma, jonka edessä olemme. Ihmiset kaikilla tasoilla pyrkivät välttämään tämän ja hyppäävät suoraan ratkaisuun, työkaluihin. Se mitä meidän tulee tietysti tehdä on suorittaa testejä/k… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuottavuuden-parannus-ja-mallit/

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigma on systeemin…rosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean ortopedian poliklinikalla tehdyn Lean Six Sigma Black Belt
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelucase/

Lean -teesien maailma

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymm… Onko Leanissa päästy eteenpäin…iin. Näitä ei usein tunnisteta tai arvosteta Leanin yhteydessä. Ajatellaanko
Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymmen. Miksi edelleen tuottavuuden kehitys laahaa? Onko Leanissa päästy eteenpäin? On toki helppo yhtyä yleisiin ja kohtalaisen helposti lausuttaviin teeseihin: luottamus, johto mukana, sana pitää, oikeud… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-teesien-maailma/

Lean Six Sigma ja simulointi

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigman yksi merkkipaalu ohitettiin 27.1.… että Lean Six Sigma …Lean. Tämä tapahtuu Lean Six Sigmassa määrittely
Lean Six Sigman yksi merkkipaalu ohitettiin 27.1.2014, kun Six Sigma -menetelmästä julkaistiin suomeksi SFS/ISO -standardit 13053-1 ja 13053-2. Standardit ovat: "Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma osa 1: DMAIC-menetelmä" ja "Pro… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-simulointi/

Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean on ihmisten johtamista …. Leanmutta näiden kolmen avulla pääsee alkuun. Leanissa käytetään usein työkalua nimeltä arvovir
Lean on ihmisten johtamista (leadership) ja tekniikkaa (engineering). Johtamisen tukena toimivat psykologia ja johtamisteoriat. Tekniikassa tukena toimivat toimintaa säätelevien lainalaisuuksien ymmärtäminen ja kvantitatiiviset analyysit. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/arvovirtakuvauksen-kaeyttaeminen-operatiivisessa-analyysissae/

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

auppaan www.laatutieto.fi Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma …kirjassa läksytetään Leania. Kuitenkin kirjassa todetaan mitä Toyotall…konaan keinoja hallita vaihtelua. No onko se Leania vai ei
Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma -menetelmä eteenpäin yritystoimintaa on jatkuvan väittelyn kohde. "Koulukunnat" pyrkivät todistamaan oman kantansa parhain päin. Objektiivinen asioiden tarkastelu saa jäädä taka-alalle. Tämä väittely saa jopa kiihkomiel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastollinen-prosessinohjaus-vaihtelun-tunnistamisessa/

Aikavaihtelu

Onko laatu Leania vai Lean laatua…i kehitettiin menetelmä. Menetelmä tunnetaan Lean Six Sigmana. Kuva 4. Laadun suunnittelu
Tilausten ja tuotteiden välisten aikojen vaihtelun vaikutus yritysten tai organisaatioiden tuottavuuteen on merkittävä. Jos tilaukset tulisivat aina samalla nopeudella, niiden aikaväli ei vaihtele. Jos tuotteet yrityksessä tehtäisiin aina samalla nopeudel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuotteen-tai-palvelun-muodostumisajan-vaihtelu/

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua? - Lean Six Sigma

tymistä toiseen jonoon. Maksujonosi ei kulje LEANISTI. Syntyy hukkaa. Sama tapahtuu uudelle… on kaikkein pahin LeanLean. Tehokas LeanTätä on Lean
Oletko huomannut, kuinka marketin kassajonossa asiakkaan ”laatuvirhe”, PIN-koodin unohtaminen, tuotteen hinnan puuttuminen joko punnituksen unohtumisesta johtuen tai muusta syystä vaikuttaa kaikkiin henkilöihin? Jonon pituus kasvaa ja harkitset siirtymist… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/onko-laatu-leania-vai-lean-laatua-lean-six-sigma/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

Lean on prosessijohtamisen filosofia…no voivat mennä jossain yhteydessä sekaisin. Lean on siis strategia…aika Leania käsittelevissä kirjoissa Lean
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

een laastarointia ja sen poispyyhkimistä. Lean Six Sigma on todettu kaikkein tehokkaimmaksi…ityissyyongelmissa. Tähän sopii parhaiten Lean Six Sigma. Ongelmanratkaisutavan valinta
Menenkö lääkäriin vai yritänkö hoitaa ”flunssan” kotikonstein? Vai onko minulla sittenkään flunssa vai jokin vakavampi sairaus? Nämä samat kysymykset voidaan esittää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä koskivat ne sitten yksilöä, perhettä, yhteisöä, organ… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kaeytaetkoe-oikeaa-parannusmenetelmaeae/

Laatu puhuttaa Suomessa

L. M. 2002. Lean Six Sigma Combining Six Sigma Quality with L
Viimeaikaiset kirjoitukset Kauppalehdessä (13.8.2013) ja Kalevan pääkirjoitus (1.9.2013) ovat nostaneet esiin Suomalaista laatutasoa. Kirjoitukset pohjautuvat Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ –American Society for Quality) tekemään tutkimukseen laatutasoist… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laatu-puhuttaa-suomessa/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät