Haku: Lean

Lean Six Sigma ja palvelucase: ”Lähetejonojen ja läpimenoajan lyhentäminen Ortopedian poliklinikalla”

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigma on systeemin…rosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean ortopedian poliklinikalla tehdyn Lean Six Sigma Black Belt
Lean Six Sigma on systeemin, prosessin tai palveluketjun suorituskyvyn parannusmenetelmä, joka perustuu viisivaiheiseen DMAIC -prosessiin. Prosessilla voidaan parantaa tehokkaasti niin Lean (aika) kuin Six Sigma (tuote-, palveluominaisuus) kohteita. O… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/palvelucase/

Lean -teesien maailma

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymm… Onko Leanissa päästy eteenpäin…iin. Näitä ei usein tunnisteta tai arvosteta Leanin yhteydessä. Ajatellaanko
Leanista on puhuttu Suomessa jo useampi vuosikymmen. Miksi edelleen tuottavuuden kehitys laahaa? Onko Leanissa päästy eteenpäin? On toki helppo yhtyä yleisiin ja kohtalaisen helposti lausuttaviin teeseihin: luottamus, johto mukana, sana pitää, oikeud… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-teesien-maailma/

Lean Six Sigma ja simulointi

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean Six Sigman yksi merkkipaalu ohitettiin 27.1.… että Lean Six Sigma …Lean. Tämä tapahtuu Lean Six Sigmassa määrittely
Lean Six Sigman yksi merkkipaalu ohitettiin 27.1.2014, kun Six Sigma -menetelmästä julkaistiin suomeksi SFS/ISO -standardit 13053-1 ja 13053-2. Standardit ovat: "Prosessin kehittämisen kvantitatiiviset menetelmät. Six Sigma osa 1: DMAIC-menetelmä" ja "Pro… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigma-ja-simulointi/

Arvovirtakuvauksen käyttäminen operatiivisessa analyysissä

Siirry verkkokauppaan www.laatutieto.fi Lean on ihmisten johtamista …. Leanmutta näiden kolmen avulla pääsee alkuun. Leanissa käytetään usein työkalua nimeltä arvovir
Lean on ihmisten johtamista (leadership) ja tekniikkaa (engineering). Johtamisen tukena toimivat psykologia ja johtamisteoriat. Tekniikassa tukena toimivat toimintaa säätelevien lainalaisuuksien ymmärtäminen ja kvantitatiiviset analyysit. http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/arvovirtakuvauksen-kaeyttaeminen-operatiivisessa-analyysissae/

Tilastollinen prosessinohjaus vaihtelun tunnistamisessa

auppaan www.laatutieto.fi Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma …kirjassa läksytetään Leania. Kuitenkin kirjassa todetaan mitä Toyotall…konaan keinoja hallita vaihtelua. No onko se Leania vai ei
Keskustelu viekö Lean tai Six Sigma -menetelmä eteenpäin yritystoimintaa on jatkuvan väittelyn kohde. "Koulukunnat" pyrkivät todistamaan oman kantansa parhain päin. Objektiivinen asioiden tarkastelu saa jäädä taka-alalle. Tämä väittely saa jopa kiihkomiel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tilastollinen-prosessinohjaus-vaihtelun-tunnistamisessa/

Aikavaihtelu

Onko laatu Leania vai Lean laatua…i kehitettiin menetelmä. Menetelmä tunnetaan Lean Six Sigmana. Kuva 4. Laadun suunnittelu
Tilausten ja tuotteiden välisten aikojen vaihtelun vaikutus yritysten tai organisaatioiden tuottavuuteen on merkittävä. Jos tilaukset tulisivat aina samalla nopeudella, niiden aikaväli ei vaihtele. Jos tuotteet yrityksessä tehtäisiin aina samalla nopeudel… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/tuotteen-tai-palvelun-muodostumisajan-vaihtelu/

Onko Laatu Leania vai Lean Laatua? - Lean Six Sigma

tymistä toiseen jonoon. Maksujonosi ei kulje LEANISTI. Syntyy hukkaa. Sama tapahtuu uudelle… on kaikkein pahin LeanLean. Tehokas LeanTätä on Lean
Oletko huomannut, kuinka marketin kassajonossa asiakkaan ”laatuvirhe”, PIN-koodin unohtaminen, tuotteen hinnan puuttuminen joko punnituksen unohtumisesta johtuen tai muusta syystä vaikuttaa kaikkiin henkilöihin? Jonon pituus kasvaa ja harkitset siirtymist… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/onko-laatu-leania-vai-lean-laatua-lean-six-sigma/

Lean ja hukka – Muda, Mura ja Muri

Lean on prosessijohtamisen filosofia…no voivat mennä jossain yhteydessä sekaisin. Lean on siis strategia…aika Leania käsittelevissä kirjoissa Lean
Onko hukan tunnistaminen päämäärä vai keino? Parantaako hukan tai ei arvoa lisäävän ajan poistaminen aina tuottoa? Mitä hukka on ja mitä se kertoo toimintaolosuhteista? http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-ja-hukka-muda-mura-ja-muri/

Käytätkö oikeaa parannusmenetelmää

een laastarointia ja sen poispyyhkimistä. Lean Six Sigma on todettu kaikkein tehokkaimmaksi…ityissyyongelmissa. Tähän sopii parhaiten Lean Six Sigma. Ongelmanratkaisutavan valinta
Menenkö lääkäriin vai yritänkö hoitaa ”flunssan” kotikonstein? Vai onko minulla sittenkään flunssa vai jokin vakavampi sairaus? Nämä samat kysymykset voidaan esittää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä koskivat ne sitten yksilöä, perhettä, yhteisöä, organ… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kaeytaetkoe-oikeaa-parannusmenetelmaeae/

Laatu puhuttaa Suomessa

L. M. 2002. Lean Six Sigma Combining Six Sigma Quality with L
Viimeaikaiset kirjoitukset Kauppalehdessä (13.8.2013) ja Kalevan pääkirjoitus (1.9.2013) ovat nostaneet esiin Suomalaista laatutasoa. Kirjoitukset pohjautuvat Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ –American Society for Quality) tekemään tutkimukseen laatutasoist… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/laatu-puhuttaa-suomessa/

Nollavirheajattelusta Six Sigmaan

Lean visio Philip B. Crosby
Visio nollavirheestä luotiin vuonna 1979, kun Philip B. Crosby (1926 – 2001) julkaisi kirjan "Quality is Free" (suomenkielinen: Laatu on ilmaista). Tällä perussanomallaan "Quality is free" Crosby tarkoitti sitä, että organisaatiot voivat omaksua laadukkaa… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/nollavirheajattelusta-six-sigmaan/

Lean Six Sigman vaikuttajat – Hall of Fame

ja myöhemmin Leanjotka ovat mahdollistaneet ja luoneet pohjan Lean Six Sigmalle. W. Edwards Deming Toht…sin mallintamisessa. Siirtofunktio tunnetaan Lean Six Sigmassa Y
Six Sigma julkaistiin vuonna 1988 Yhdysvalloissa kun Motorola voitti Amerikan Presidentin laatupalkinnon (Malcom Baldrige). Six Sigman tausta ulottuu vuosien taakse ennen varsinaista julkaisua. Six Sigma oli vastaisku, keino, japanilaista puolijohdeylivoi… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/lean-six-sigman-vaikuttajat-hall-of-fame/

Avain parannukseen ja innovaatioihin vaihtelua pienentämällä

Lean Lean Six Sigma jne. päämääränä 0… joita käytetään Lean Six Sigmassa. Taulukko 1 Taulukko 1. … Leanissa ja Six Sigmassa edetään suorituskyvyn pa
Paras tapa parantaa systeemin suorituskykyä ja kapasiteettia on johtaa vaihtelua. Vaihtelu on johtamisen vaakakupin toisella puolella, jolla voidaan hallita toisen puolen hukkien lisääntymistä - alhaista läpimenoa, alhaista käyttöastetta ja pitkiä läpimen… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/avain-parannukseen-ja-innovaatioihin-vaihtelua-pienentaemaellae/

VSM (Value Stream Mapping) - Arvovirtakuvaus

. Leanin yhteydessä priorisoinnissa käytetään tyypi…llisesti arvovirtakuvausta. Lean pitää sisällään myös muita lukuisia konsepte
Prosessien kehittämiseen on olemassa lukuisia eri tapoja. Yksi yleisesti käytetty konsepti on arvovirtakuvaus, VSM (Value Stream Mapping), jossa kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat yhdelle loma… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/vsm-value-stream-mapping-arvovirtakuvaus/

Onko kaikki erilaista vai ei?

yksi Leanin keskeinen tavoite… käsitellään pitkässä kaksikymmenpäiväisessä Lean L. M. 2002. Lean Six Sigma Combining Six Sigma Quality with L… Åhlström. 2012. This is Lean Resolving the Efficiency Paradox. Bulls Grap
Ennen tieteellistä lähestymistapaa asioita ratkottiin järjen ja päättelyn perusteella. Tässä lähestymistavassa ongelmana oli hitaus ja usein väärin tehdyt johtopäätökset. Maapallon oletettiin olevan litteä, ajateltiin että kaikki ulkoplaneetat kiertävät m… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/onko-kaikki-erilaista-vai-ei/

Kuinka hallitsen tuotanto- ja palveluprosesseja

Näistähän Leanissa pyritään pois yhden kappaleen virtauksel… IIE Lean and Six Sigma Conference… kuten Lean
Tuotteita ja palveluja tuotettaessa on niillä jokaisella etukäteen asetetut enemmän tai vähemmän ”määritellyt” rajat (suoritusarvot), joiden sisällä tai ylä- tai alapuolella asiakas haluaa niiden olevan. Rajoja kutsutaan toleransseiksi eli spekseiksi. Kai… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/kuinka-hallitsen-tuotanto-ja-palveluprosesseja/

Ajatuksia tuottavuuden parantamisesta

Ajatuksia Leanista … tavasta pienentää vaihtelua Lean on noussut keskeiseksi keinoksi ja puheenaih…eeksi tuottavuuden parannuksessa. Lean sitä ja Lean tätä. Tutkijat Niclas Modig
Yrityksissä ja erityyppisissä organisaatioissa on vuosisatoja kasvatettu tuottavuutta. Usein on onnistuttu, mutta usein on myös epäonnistuttu. Suomessa teollisuuden ja palveluiden tuottavuuden kasvu (BKT) on hiipunut tasaisesti 1970 luvulta tähän päivään … http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/ajatuksia-tuottavuuden-parantamisesta/

Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat?

ysiikka ja suhteellisuusteoria. Six Sigma ja Lean ovat sovellutuksia kvanttifysiikasta. Älä pe… niin Six Sigman ja Leanin hallintaan kaksi …. Six Sigman ja Leanin lait
En malta olla siteeraamatta juuri ilmestynyttä professori Esko Valtaojan kirjaa ”Kaiken käsikirja – Mitä jokaisen tulisi tietää” (Ursa, 2012). En siksi, että alkujaan opiskelin kvanttifysiikkaa, vaan siksi, että kirja on erinomainen ja kuvaa hyvin tiedett… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/mitkae-ovat-six-sigman-ja-leanin-teoriat/

Muutanko yhtä tekijää vai useita tekijöitä? OFAT vai DoE?

Lean luotettavuuden vuoksi Lean Six Sigmassa muussa tarkoituksessa kuin esit…. Tästä johtuen Lean Six Sigmassa
Saat loistavan idean, joka näyttäisi ratkaisevan työ- tai vapaa-ajan ongelmasi. Kuinka toimit? Ideaa on testattava ja kokeiltava, toteutuuko idea ja saatko haluamasi tuloksen tai tuoton. Yksinkertaista, eikö totta! Muutat yhden asian ja toteat, mitä tapah… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/muutanko-yhtae-tekijaeae-vai-useita-tekijoeitae-ofat-vai-doe/

Miksi joudun odottamaan sohvaa neljä viikkoa, vaikka sen tekemiseen menee aikaa alle tunti?

Tutustu Leaniin Mitä Lean on…sesti taloudellista parannusta ei saavuteta. Leanutetaan tuottavampi ja virtaavampi prosessi. Leanin tavoitteena on maksimoida asiakastyytyväis
Onko sinun tuotannossasi tiedostamattomia jonoja, odotusaikoja, tuotantokatkoja, nopeuden menetyksiä tai pullonkauloja? Pystyttäisiinkö olemassa olevaa tuotantokapasiteettia käyttämään paremmin hyödyksi? Tiedätkö sinä mistä teidän yrityksenne kustannukset… http://www.sixsigma.fi/index.php/fi/artikkelit/miksi-joudun-odottamaan-sohvaa-neljae-viikkoa-vaikka-sen-tekemis/

Kannattaa tutustua

Kirjallisuutta ja uusia ideoita

Siirry
verkkokauppaan www.laatutieto.fi

Meidät löydät